Renowacja zazielenionych elewacji

wtorek, 02.02.2021

usuwanie glonów i grzybów

W ostatnim czasie coraz częściej na elewacjach budynków można dostrzec charakterystyczne przebarwienia; są one spowodowane występowaniem na tych powierzchniach różnych mikroorganizmów. Problem ten dotyczy szczególnie elewacji ocieplanych w technologii bezspoinowej.

Dzieje się tak, ponieważ to właśnie tynki i powłoki malarskie wykonane na warstwie termoizolacji stanowią środowisko najbardziej odpowiednie dla rozwoju mikroorganizmów.

Powłoki zewnętrzne ocieplonej elewacji izolowane od ciepła budynku utrzymują względnie stabilną temperaturę i długo zachowują wilgoć osadzaną w wyniku opadów atmosferycznych lub kondensacji.

Sprzyja temu także porowatość tynków.Tymczasem oprócz dostępu światła to właśnie odpowiednia temperatura i długotrwałe zaleganie wilgoci stanowią podstawowe czynniki potrzebne do rozwoju glonów i grzybów.

Wiele zależy od usytuowania elewacji; najbardziej narażone są ściany północne, fasady pozbawione nasłonecznienia i przewiewu, np. położone wśród wysokiej zabudowy oraz zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie drzew i zarośli lub w strefach o podwyższonej wilgotności względnej powietrza.

Do przyspieszenia ekspansji glonów przyczyniają się także błędy projektowe, na przykład zbyt skromne wystawienie okapów dachu i niewłaściwy dobór grubości lub sposobu ocieplenia (kondensacja w przegrodzie).

Wiele złego powodują zaniedbania osób odpowiedzialnych za utrzymanie budynku, w tym za konserwację i oczyszczanie orynnowania oraz odnawianie powłok elewacyjnych.

W sytuacji porażenia fasady przez mikroorganizmy należy możliwie jak najszybciej poddać jej powierzchnie renowacji. Jedynym skutecznym sposobem jest zastosowanie kompleksu preparatów zapewniających jednocześnie wyniszczenie istniejących kolonii mikroorganizmów oraz trwałe zabezpieczenie powierzchni przed ponownym osadzaniem alg i grzybów.

Proces renowacji polega na:

  • oczyszczeniu powierzchni tynku z kurzu, pyłu oraz materii organicznej,
  • nasączeniu podłoża preparatem aktywnym biologicznie Remmers BFA,
  • hydrofobizacji powierzchni poprzez zagruntowanie a następnie pomalowaniu elewacji farbą o podwyższonej odporności biologicznej Remmers Color LA lub Remmers Color SF.
  • Możliwe jest też działanie poprzez odkażenie specjalnym preparatem w początkowej fazie zakażenia Remmers Glonosan.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, że znacząca część problemów z mikroorganizmami wynika z niedostatecznej jakości farby lub tynku zastosowanego na powierzchni elewacji.

Niestety ale w ostatnich latach można było zaobserwować obniżanie ceny tych produktów. Można domniemywać, że wiąże się to też z obniżeniem jakości oferowanych powłok.

Etapy usuwania kolonii glonów lub grzybni ze ścian

1-2-3

  • ©
  • ©
  • ©
  • ©