• PUR CL-240-Colorlack

  Nr art. 180101

  PUR CL-240-Colorlack

  Trudnopalny, światłotrwały lakier barwny 2K o dużej sile krycia

  Kolor:
  kryjące kolory niestandardowe, grupa cenowa I | 1801
  Kolor: kryjące kolory niestandardowe, grupa cenowa I | 1801
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) Około 1,21 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 Około 37

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno i materiały drewnopochodne
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do mebli kuchennych i łazienkowych
  • Zabudowa wnętrz statków
  • Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
  • Idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach uprzednio poddanych aplikacji wypełniaczy poliuretanowych Remmers
  • Jako lakier do szkła (w połączeniu z PUR GLA-820)
  • Jako metaliczne powłoki lakiernicze (w połączeniu z UMA-824)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Doskonała rozlewność
  • Do stosowania na powierzchniach pionowych
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporny na gorącą wodę i parę wodną
  • Trudnopalność
  • Światłotrwałość
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Produkt nie zawiera związków aromatycznych
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Płyty przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320.

    Szlif polerujący wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 240 - 320.

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm; ciśnienie na rozpylaczu: 2 - 3 bar.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Bezpośrednio przed kolejnymi etapami pracy wykonać szlif pośredni (P 240 - 320).

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W celu uzyskania nieograniczonej wytrzymałości na zadrapania, zalecamy lakierowanie odpowiednimi światłotrwałymi lakierami bezbarwnymi.

   • Suszenie

    Powłoka uzyskuje pyłosuchość po około 40 min., do dalszej obróbki zdatna jest po około 2 godz., a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczać dodając V-890, V-897 lub V-893.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia typu airless, airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 - 120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.