• Aqua PF-430-Pigmentfüller
  • Aqua PF-430-Pigmentfüller

  Nr art. 326505

  Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller

  Bardzo łatwy do szlifowania, trudnopalny, jednoskładnikowy wypełniacz pigmentowy z efektem oczyszczania powietrza w pomieszczeniu - z Aqua VGA-485 działa jako wypełniacz izolacyjny

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Kolor: biały | 3265

  Kolor: biały | 3265

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,45 g/cm³
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do przygotowywania kryjąco pigmentowanych powłok lakierniczych
  • Do litego drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
  • W połączeniu z Aqua VGA-485: do drewna bogatego w składniki i pomieszczeń wilgotnych
  • Lakierowanie barwne w połączeniu z bezbarwną powłoką nawierzchniową (do podrzędnych elementów budowlanych)
  • Warstwa sczepna na płytach GFK

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach [iac]: trwale zmniejsza zawartość formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniu
  • Materiał jednoskładnikowy - proste i ekonomiczne użycie
  • Bardzo dobra zdolność wypełniania, wiązania i krycia
  • Bardzo szybkie schnięcie i doskonała szlifowalność
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Reakcja na ogień wg DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na odpowiednich podłożach
  • Nadaje się do wykończeń wnętrz statków (posiada certyfikat IMO)
  • Światłotrwałość
  • 2K-Ready: dalsze zwiększenie efektu izolacyjnego poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485, bez stosowania izocyjanianów
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

    Drewno iglaste: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 80 - 120.

    Wszystkie pozostałe podłoża: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Po wyschnięciu wykonać międzyszlif papierem ściernym P 240 - 320

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Efekt izolacyjny można znacznie wzmocnić, dodając Aqua VGA-485 do zastosowań w wilgotnych pomieszczeniach i drewnie bogatym w składniki.

    Mieszaniny z Aqua VGA-485 mogą dojrzewać/zwiększać lepkość w ciągu kilku dni.

    W celu zsapewnienia odpowiedniej izolacji gatunki drewna o bardzo wysokiej zawartości garbników wymagają dwukrotnego gruntowania:
    w niektórych przypadkach gatunki drewna takie jak hevea, kambala/iroko, akacja należy zaizolować za pomocą Aqua AG-26.

    W przypadku powłok, które mają uwypuklic porowatość drerwna należy zastosować Aqua AG-26.

   • Suszenie

    Pyłosuchość materiał osiąga po około 45 minutach, do dalszej obróbki nadaje się po około 2 godzinach, a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc.
    Warstwa nawierzchniowa z PUR CL-24X: po wyschnięciu przez noc
    Suszenie przez noc poprawia efekt izolacyjny

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczać wodą nie przekraczając 5 % dodatku.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia typu airmix, airless, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 120-150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Efekt oczyszczania powietrza w pomieszczeniu został niezależnie przetestowany i utrzymuje się przez kilka lat. Czas trwania skuteczności zależy od obciążenia pomieszczenia, częstości wymiany powietrza, ilości naniesionego materiału, stężenia formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniu oraz od rodzaju malowanej płyty drewnopochodnej. Malowanie produktu następnymi powłokami nie zmniejsza jego skuteczności. Formaldehyd jest nieodwracalnie związany, nie ma żadnej reemisji. Wysuszone powłoki malarskie nie różnią się od konwencjonalnych materiałów powłokowych w następujących punktach: PSA podczas szlifowania, potencjalneo zagrożenia w razie kontaktu z farbą i utylizacji.

    Mniej istotne powierzchnie, takie jak wnętrza szaf, elementy konstrukcyjne schodów można po zagruntowaniu z użyciem Aqua PF-430-Pigmentfüller bezpośrednio lakierować bezbarwnym lakierem nawierzchniowym, takim jak np. Aqua TL-412-Treppenlack.

    Produkt można również wyprodukować w jasnych kolorach (w oparciu o wzornik RAL). Proszę pamiętać, że chodzi tutaj o informacje przybliżone:
    RAL1013, RAL1014, RAL1015, RAL3015, RAL6019, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047, RAL9001, RAL9002, RAL9010, RAL9016, RAL9018.
    Po uzgodnieniu możliwe są również inne kolory. Dla uzyskania intensywnych kolorów zalecamy stosowanie Aqua VTF-435-Volltonfüller.

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    W przypadku zastosowań zgodnych z Dyrektywą w sprawie wyposażenia statków obowiązuje maksymalna ilość nanoszona na mokro wynosząca 3 x 150 µm.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.