• Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Nr art. 325601

  Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Poprawa odporności i przyczepności wybranych lakierów 1K Aqua do szkła

  Wariant
  3256 | bezbarwny
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,01 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do sporządzania lakierów do szkła
  • Do barwienia tylnych stron szkła
  • Do poprawy odporności powłok lakierniczych
  • Do mebli i elementów zabudowy sklepów
  • Do wybranych lakierów wodnych 1K

  Właściwości

  • produkt wodny
  • 2K-Ready: Poprawa odporności chemicznej i odporności na zarysowania i ścieranie wybranych powłok 1K
  • Wyraźna poprawa przyczepności lakierów do szkła
  • Nie zawiera izocyjanianów
  • Łatwe stosowanie
  • Brak czasu otwartego (po upływie ośmiu godzin lakier ma znowu cechy systemu jednokomponentowego)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

  • Sposób stosowania
   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.