• UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Nr art. 324984

  UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Dodatek poprawiający przyczepność wybranych lakierów do wybranych metali

  Wariant
  3249 | UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych
  • Aluminium, stal szlachetna, stal ocynkowana, stal węglowa
  • Inne podłoża wymagają uprzedniego sprawdzenia

  Właściwości

  • Znacząco poprawia przyczepność różnych lakierów do wybranych metali
  • Skraca czas obróbki lakierów 2K o połowę
  • Sposób stosowania
   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Podczas stosowania lakierów wodnych na stali podlegajacej korozji nałożenie powłoki może spowodować powstanie wykwitów rdzy.

    W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę lakieru po odpowiednim wyschnięciu i szlifowaniu pośrednim. Tym razem do farby nie dodaje się już żadnego dodatku adhezyjnego do metalu.

    W lakierach barwnych dodatek może spowodować nieznaczną zmianę zabarwienia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem, produkt można składować przez co najmniej 6 miesięcy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.