• Brandschutz-Schutzlack

  Nr art. 215506

  Brandschutz-Schutzlack

  Rozpuszczalnikowy, przezroczysty, matowy lakier ochronny

  Kolor: bezbarwny | 2155
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/cm³
  Stopień połysku mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Jako dekoracyjna ochrona powłok przeciwogniowych
  • Do miejsc o podwyższonych wymaganiach estetycznych wobec powierzchni
  • Do deskowań na ścianach i sufitach
  • Do szkół, restauracji, szpitali, budynków mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Chroni przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
  • Zapobiega sklejaniu i zabrudzeniom powierzchni pokrytej środkiem przeciwogniowym Brandschutz
  • Różne stopnie połysku środka przeciwogniowego Brandschutz wyrównywane są poprzez matową powłokę
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Wilgotność drewna maks. 15%

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk airmix: sysza: 0,28 - 0,38 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar, ciśnienie na rozpylaczu: 1 - 2 bar.

    Natrysk airless: dysza: 0,28 - 0,38 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powoka osiąga po około 2 godzinach, wysycha calkowicie po około 24 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Podczas schnięcia w warunkach wysokiej wilgitności powietrza istnieje niebezpieczeństwo tzw. zabielenia powłoki.

   • Rozcieńczanie

    Produkt sprzedawany jest w postaci gotowej do stosowania.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Średniej grubości wałek typu jagnięca skórka, ławkowiec Urządzenia airless /airmix Wydajna pompa tłokowa, przełożenie ≥ 30:1 Usunąć sita i filtry Średnica węża ≥ śr. znam. 10 Można stosować Peitsche 1,5-2 m, śr. znam. 6 Stosować węże odporne na rozpuszczalniki

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 18 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym opakowaniu,w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 18 miesięcy.

  • Zużycie
   • ok. 50 g / m² na jedną warstwę
   • maks. 50 g/m² (= ca. 50 ml/m²)

  • Wskazówki ogólne
   • Pomalowanych elementów nie należy sztaplować

    Lakier Brandschutz-Schutzlack należy stosować wyłącznie w połączeniu z powłoką ogniochronną Brandschutz.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe