• Aqua AG-26-Allgrund

  Nr art. 714701

  Aqua AG-26-Allgrund

  Podkład adhezyjny na podłoża metalowe, twarde tworzywa sztuczne i drewno, zawierający ochronę antykorozyjną, izolujący garbniki zawarte w drewnie

  Kolor: biały | 7147
  Kolor: biały | 7147
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,26 g/cm³
  Zapach łagodny
  Lepkość materiał tiksotropowy, ok. 1500-2000 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
  • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
  • Do twardych tworzyw sztucznych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Gatunki drewna o dużej zawartości garbników, jak jesion, hevea, dąb, whitewood/yellow poplart
  • Do litego drewna i forniru

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Ochrona antykorozyjna
  • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
  • Może być na wiele sposobów pokrywana innymi powłokami: (patrz  "Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie")
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

    Drewno stosowane we wnętrzach: wilgotność 8 - 12 %

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

     

    Drewno stosowanie na zewnątrz:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed insektami, zgnilizną i sinizną, należy uprzednio pokryć środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* - nie dotyczy drewna stosowanego we wnętrzach.
    * Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem stosownej ostrożności. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie)

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Drewno we wnętrzach:

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Drewno iglaste: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 80 - 120.

    Wszystkie pozostałe podłoża: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320

     

    Żelazo, stal:

    Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    Czyste aluminium:

    Oczyścić rozcieńczalnikiem Verdünnung V-101 lub V-890 lub środkiem czyszczącym zawierającym kwas fosforowy. Przestrzegać zaleceń instrukcji BFS nr 6.

    Tworzywa sztuczne:

    Twarde PCV, PUR, poliester, akryl, i powłoki z melaminy, (resopal'u) oczyścić za pomocą rozcieńczalników Verdünnung V 101 lub V-890 i tkaniny polerskiej.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk airmix: Dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 100 - 140 bar,
    ciśnienie powietrza osłonowego: 1,2 - 2 bar.

    Natrysk airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 100 - 140 bar.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,5 mm, ciśnienie na rozpylaczu: 2- 3 bar.

    Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
   • Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

    Nie stosować w temp. poniżej +5°C.

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

   • Suszenie

    Powłoka uzyskuje pyłosuchość po około 4 godzinach, kolejne warstwy można nakładać po upływie około 12 godzin.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Aby przyspieszyć proces schnięcia powłokę można ogrzać w komorze suszarniczej do 60°C.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Pędzel do akryli/ szczotka z syntetycznym włosiem, wałek malarski z mikrofazy pistolet kubełkowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 ml/m² na jedną warstwę Wykonanie powłoki antykorozyjnej i blokującej garbniki wymaga nałożenia 2 warstw.

  • Wskazówki ogólne
   • Izolacja żywicy i garbników.

    Dla zapewnienia optymalnego działania izolującego (powierzchnię i sęki) przed garbnikami należy przestrzegać informacji na temat etapów pracy, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia. Nakładanie pierwszej warstwy może spowodować aktywację garbników i zabarwić powłokę. W tym przypadku garbniki zostaną utrwalone w powłoce malarskiej! Druga warstwa materiału powoduje następnie zablokowanie garbników.

    Zawarte w drewnie garbniki z reguły nie wpływają już wówczas na powłoki nawierzchniowe.

     

    Dla zapewnienia skutecznej izolacji niezbędne jest nałożenie co najmniej dwóch warstw materiału.

    Jeżeli mimo uwzględnienia tych wskazówek nadal pojawiają się przebarwienia, prosimy o skonsultowanie się z Doradcą Technicznym Remmers.

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi o charakterze technicznym.

     

    Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

     

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

     

    Przyczepność do podłoża i przyleganie produktów systemowych.
    Niskie temperatury, słaba wymiana powietrza i/lub jego wysoka wilgotność prowadzą do wydłużenia procesu schnięcia i mogą opóźnić osiągnięcie ostatecznej wytrzymałości wiązania nawet do 7 dni. Dotyczy to zwłaszcza wersji kolorowych.

    w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.