• Holzschutz-Creme
 • Holzschutz-Creme
  • Holzschutz-Creme
  • Holzschutz-Creme

  Nr art. 271520

  Krem impregnacyjny do drewna 3 w 1

  Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolor: dąb jasny | 2715
  Kolor: dąb jasny | 2715
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,88 g/cm³
  Temperatura zapłonu ok. 61 °C
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Cienkowarstwowa lazura o wyrazistych kolorach
  • Wystarczy nałożyć jedną warstwę
  • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
  • Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
  • Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
  • Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
  • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
  • Powłoka zabezpieczona przed pleśnią, glonami i sinizną
  • Konsystencja kremu, materiału nie należy mieszać przed zastosowaniem. Materiał nie kapie, zapewniając wygodną aplikację na powierzchniach nad głową.
  • Rozlewa się samoczynnie
  • Nie łuszczy się
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

    Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Malować pędzlem lub wałkiem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

    W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

    Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Powierzchnie cięć czołowych drewna należy zamknąć powłokami w odpowiednim kolorze (nałożyć co najmniej 2 warstwy)

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

   • Suszenie

    Około 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    W zależności od gatunku drewna (np. modrzew) może wystąpić znaczące wydłużenie schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel z naturalnego włosia, ławkowiec, wałek welurowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 36 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml Total / m²
   • Około 200 ml/m² w 1 - 2 cyklach roboczych

   • Drewno oheblowane lub gatunki drewna o bardzo dużej gęstości cechuje mniejsza nasiąkliwość, w związku z czym niezbędne jest nałożenie 2.  warstw.

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.