• HK-Lasur
 • HK-Lasur
 • HK-Lasur
  • HK-Lasur
  • HK-Lasur
  • HK-Lasur

  Nr art. 225010

  Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1

  Impregnat, powłoka gruntująca i lazura klasy premium. Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolor: pinia/modrzew | 2250
  Kolor: pinia/modrzew | 2250
  Wybierz kolor

  Znajdź dealera

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowanych dealerów w pobliżu

  Znajdź dealera
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica alkidowa
  Gęstość (20 °C) ok. 0,87 g/cm³
  Temperatura zapłonu ok. 63°C
  Zapach rozpuszczalnikowy, pow wyschnięciu - brak zapachu
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości
  Lepkość (20 °C) ok. 80 s ISO 2431/3 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
  • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
  • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
  • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Pozwala drewnu oddychać
  • Wnika głęboko w podłoże
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Użytkownicy prywatni: materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur. Wykwalifikowane firmy profesjonalne: aplikacja przez malowanie pędzlem, zanurzanie; natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

    W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

    Warianty bezbarwny, biały i hemlok można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Powierzchnie czołowych cięć drewna należy zamknąć warstwą Dauerschutz-Lasur UV w odpowiednim kolorze (nanieść co najmniej 2 warstwy).

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

   • Suszenie

    Ok. 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych.

    Ta właściwość nie jest wada produktu!

    Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel z naturalnego włosia

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 205 ml - 250 ml Total / m²
   • Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu materiału 205 - 250 ml/m² nakładanego co najmniej w 2 warstwach.

   • Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.