• HK-Lasur Grey-Protect
  • HK-Lasur Grey-Protect

  Nr art. 4200225701

  Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1, Grey Protect

  Impregnat, powłoka gruntująca i szara lazura klasy premium. Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolor: srebrnoszary | 2257

  Kolor: srebrnoszary | 2257

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,87 g/cm³
  Temperatura zapłonu > 60 °C
  Zapach Rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Lepkość (20 °C) około 80 s ISO 2431/3 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
  • Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
  • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
  • Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
  • Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
  • Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
  • Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
  • Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.
  • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
  • Powłoka zabezpieczona przed sinizną, pleśnią i glonami
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Użytkownicy prywatni: materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur. Wykwalifikowane firmy profesjonalne: aplikacja przez malowanie pędzlem, zanurzanie; natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.

    Aby w jak największym stopniu uniknąć stosowania środków do konserwacji drewna, konstrukcja pokrywanego elementu powinna być zaprojektowana w sposób maksymalnie chroniącym przed wodą (unikać powierzchni poziomych, otwartych słojów, spoin kapilarnych, gniazd wodnych i skupisk wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi). Jeśli nie można tego zagwarantować lub jeśli wymagany jest jeszcze wyższy poziom ochrony na zewnątrz, nieobrobione drewno można zaimpregnować środkiem Holzschutz-Grund*
    ________________
    (*Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Przed użyciem należy zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie)."

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Powierzchnie cięć czołowych należy następnie zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą naniesionego w dwóch warstwach produktu Higrobloker.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

   • Suszenie

    Około 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych.

    Ta właściwość nie jest wadą produktu!

    Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel z naturalnego włosia, ławkowiec

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 ml/m² na jedną warstwę, należy nałożyć co najmniej 2 warstwy

   • Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.