Krem impregnacyjny do drewna

3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura

©
More

Krem impregnacyjny do drewna

3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura

Lazurujacy krem do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

©

Raz a dobrze!

3 w 1: impregnat, powłoka gruntujaca i lazura

3 w 1

Krem impregnacyjny do drewna

 • Wystarczy nałożyć jedną warstwę
 • Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową
 • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
 • Zawiera ochronne powłoki przed pleśniami i glonami
 • Wnika głeboko w podłoże
 • Pozwala drewnu oddychać
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
 • Występuje w szerokiej gamie intensywnych kolorów
 • Materiał ma konsystencje kremu - nie powinien być mieszany

©

Oszczędzasz czas i pieniądze

Wystarczy nanieść 1 warstwę!

pozostawić do samoczynnego rozprowadzenia...

...i gotowe!

©

Jakie zalety mają lazury Remmers typu 3 w 1?

 • Impregnat do drewna, powłoka gruntująca i lazura w jednym produkcie
 • Mniejsze nakłady na szlifowanie
 • Mniejsze koszty na m²
 • Właściwości ochronne potwierdzone certyfikatem
 • Malowanie renowacyjne/odświeżające nie wymaga uprzedniego szlifowania podłoża

Poznaj zalety kremu lazurującego

Co przemawia na korzyść lazur 3 w 1 firmy Remmers?

Oszczędność! Czasu i pieniędzy!

Lazury Remmers typu 3 w 1 stanowią połączenie impregnatu, powłoki gruntującej i lazury w jednym produkcie.

 • Holzschutz-Creme
 • Holzschutz-Creme
  • Holzschutz-Creme
  • Holzschutz-Creme

  Nr art. 271520

  Krem impregnacyjny do drewna 3 w 1

  Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolor: dąb jasny | 2715
  Kolor: dąb jasny | 2715
  Wybierz kolor

  Znajdź dealera

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowanych dealerów w pobliżu

  Znajdź dealera
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,88 g/cm³
  Temperatura zapłonu ok. 61 °C
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wystarczy nałożyć jedną warstwę
  • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
  • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
  • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Wnika głęboko w podłoże
  • Pozwala drewnu oddychać
  • Intensywne kolory
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

    Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Malować pędzlem lub wałkiem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

    W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

    Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Powierzchnie cięć czołowych drewna należy zamknąć powłokami w odpowiednim kolorze (nałożyć co najmniej 2 warstwy)

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    Wskazówki zbiorcze zawarte są w "Instrukcji obchodzenia się ze środkami ochrony drewna", ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln") wydanej przez Industrieverband Deutsche Bauchemie (dotyczy rynku niemieckiego)

   • Suszenie

    Około 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    W zależności od gatunku drewna (np. modrzew) może wystąpić znaczące wydłużenie schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel z naturalnego włosia

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml - 250 ml Total / m²
   • Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu materiału 200 - 250 ml/m²

   • Drewno oheblowane lub gatunki drewna o bardzo dużej gęstości cechuje mniejsza nasiąkliwość, w związku z czym niezbędne jest nałożenie 2.  warstw.

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.