• Silicon AFM / Härter AFM

  Nr art. 073780

  Silicon AFM / Härter AFM

  Płynna, dwukomponentowa masa silikonowa do wykonywania form, sieciująca w temperaturze pokojowej

  Wariant
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Czas reakcji około 20 godzin

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,22 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 25.000 mPas

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,04 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 20 mPas

  Mieszanka

  Lepkość (20 °C) 24.000 mPas

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Twardość Shore A (DIN 53505) około 23 N/mm²
  Skurcz linearny (7d) około 0,5 %
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S3A) około 380 %
  Wytrzymałość na (dalsze) rozdzieranie (ASTM D 624 Form B) około 22 N/mm²
  Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504 S3A) około 2,8 N/mm²
  Shore A (DIN EN ISO 868) około 23

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Dokładne odwzorowywanie cennych oryginałów
  • Produkcja elementów zarówno masywnych, jak i o niewielkiej grubości
  • Kształty o silnych podcięciach

  Właściwości

  • Duża wierność odwzorowania i ostrość rysunku
  • Doskonała zdolność powracania do pierwotnego kształtu
  • Bardzo wysoka elastyczność i wytrzymałość
  • Dobra rozpływność
  • Łatwe wyjmowanie elementów z formy
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 20 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Polewanie lub aplikacja pędzlem

    Czas reakcji: około 20 godzin

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez zastosowanie do 1 % wagowego dodatku Verdickungsadditiv AFM (0738) lepkość materiału można zwiększyć aż do uzyskania stabilności.

    Aby całkowicie wykluczyć pęcherze powietrza w wulkanizacie mieszankę silikonu i utwardzacza przed użyciem należy odpowietrzyć w próżni (maks 5 minut przy 10-20 mbar).

    Z uwagi na swoją agresywność żywice wylewane, takie jak poliestry i poliuretany ograniczają częstotliwość formowania.

    W przypadku wykonywania form na podłożach krytycznych, np. na porowatych, krzemianowych lub absorbujących wilgoć materiałach, należy zastosować niezawierający silikonu środek antyadhezyjny (np. klej do tapet).

    Do sporządzenia form podporowych na zewnętrzną stronę formy silikonowej należy nanieść odpoowiedni środek antyadhezyjny, np. Schalpaste (1121) .

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pędzel, szpachla, mieszalnik

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Ściągnąć przereagowane resztki materiału

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / l wypełn. przestrzeni
   • OK. 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.