• Color CL Historic

  Nr art. 656910

  Color CL Historic

  Farba wapienna bez dodatków organicznych

  Kolor: biały | 6569
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspergowane wapno białe
  Gęstość (20 °C) 1,54 g/cm³
  Odczyn pH > 11
  Lepkość 3500 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Kolor biały
  Stopień połysku głęboki mat
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) zależnie od podłoża
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd < 0,01 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Porowate, mineralne materiały budowlane stosowane we wnętrzach
  • W ochronie zabytków
  • W "budownictwie ekologicznym"

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Duża siła krycia
  • Nie zawiera organicznych dodatków do spoiw
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Nie zawiera konserwantów
  • Produkt oparty na wodzie źródlanej (niechlorowanej)
  • Nie zawiera dwutlenku tytanu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

    Chłonne

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

    W razie potrzeby ujednolicenie strukturalne za pomocą Historic Kalkschlämme.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.

    Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

    Czas oczekiwania między poszczególnymi etapami prac: co najmniej 24 godziny.

    W celu ograniczenia kredowania pomalowane powierzchnie należy kilkukrotnie zmoczyć

  • Wskazówki wykonawcze
   • Chłonność podłoża należy sprawdzić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej.

    W celu uniknięcia tworzenia miejsc łączenia należy malować mokre na mokre, w jednym ciągu.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

    Końcowy kolor po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od nasiąkliwości podłoża, od warunków atmosferycznych, sposobu stosowania i pielęgnacji.

    Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

     

     

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 4 do 6 godzin,
    nakładanie następnych warstw można rozpocząć po około 24 godzinach

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał można rozcieńczać wodą, dodając nie więcej, niż 10 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka".

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok.0,2 - 0,25 kg / m² na jedną warstwę
   • około 0,2 - 0,25 kg/m² na jedną warstwę

   • Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

    Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej