• Color LA Add transparent
 • Color LA Add transparent
  • Color LA Add transparent
  • Color LA Add transparent

  Nr art. 641013

  Color LA Add transparent

  Przezroczysty dodatek rozcieńczający do systemów farb opartych na żywicy silikonowej, do regulacji stopnia przezroczystości

  Kolor: bezbarwny | 6410
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Nickocząsteczkowa emulsja żywicy silikonowej; dyspersja czystego akrylu
  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Odczyn pH 8 - 9
  Lepkość 500 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat, mineralny charakter
  Struktura powierzchni gładka

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Ustawianie stopnia przezroczystości systemów farb silikonowych Remmers

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bezbarwny
  • Działa hydrofobizująco
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Dodawaj do produktów systemowych, aż do uzyskania pożądanego stopnia przejrzystości.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Farba emulsyjna na bazie żywicy silikonowej LA - bezbarwna - może być stosowana wyłącznie jako rozcieńczalnik do regulacji stopnia przejrzystości i nie może być nakładana "w postaci czystej".

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka"

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Rozpryski należy na świeżo zmywać wodą

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od pożądanego stopnia przejrzystości

   • Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej