• NHL Top Historic

  Nr art. 049025

  NHL Top Historic

  Tynk wierzchni na bazie NHL 3,5

  Kolor: szary | 0490
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 0,9 N/mm²
  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach 3,5 N/mm²
  Największe ziarno około 1,2 mm
  Grubość warstwy Max. 20 mm
  Zapotrzebowanie wody około 16,5 %, co odpowiada 4,1 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Tynk wierzchni do naprawy, renowacji i remontów starych elewacji, historycznych budowli i zabytków

  Właściwości

  • Formuła zgodna z celami ochrony zabytków
  • Materiał nie zawiera cementu
  • Proces twardnienia przebiega przy niskich naprężeniach
  • Niski moduł Younga
  • Reguluje wilgotność i klimat
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

     

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.

     

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Produkt nanieść jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

   • Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

    Pozwolić, aby materiał krótko "zaciągnął", po czym nałożyć całą grubość warstwy.

    Maksymalna grubość warstwy około 20 mm (zależnie od receptury).

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Wykończenie pacą drewnianą lub z tworzywa sztucznego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszalnik Collomix® KR HF 140 (4294), kielnia do tynku drobnoziarnistego -FLEXIS ONE- (4233), paca do gładzenia (4004), szczotka

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt można przechowywać przez ok. 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,6 kg/m²/mm

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej