©

Tynk renowacyjny

Trwałe tynki specjalnego przeznaczenia - dla "zdrowia" budynku

Budynki zmieniają się w czasie. Z jego upływem na elewacjach osadzają się brud i szkodliwe substancje z powietrza. Do środka przenika wilgoć. W przypadku renowacji elewacje są z reguły czyszczone, ale zazwyczaj zabieg ten nie wystarcza.

Przez lata na elewacji powstają sole, które są odporne na czyszczenie. Gdy uszkodzone przez sole tynki poddawane są renowacji, tynk podkładowy i wierzchni powinny być kształtowane w taki sposób, aby w możliwie szerokim zakresie ograniczyć wpływ szkodliwych czynników na trwałość wykonanych zabiegów renowacyjnych.

Zadaniem renowacyjnych systemów tynkarskich jest zapewnienie suchej i wolnej od wykwitów powierzchni tynku przez długi okres czasu oraz długotrwałe zabezpieczenie muru poprzez zmagazynowanie soli w tynku, i usunięcie ich w ten sposób z muru. Aby to osiągnąć, systemy renowacji tynków działają na dwa sposoby:

  • Tynki renowacyjne są wodoodporne, ale bardzo przepuszczalne. Prowadzi to do przesunięcia poziomu parowania z powierzchni do przekroju tynku.
  • Tynki spodnie/podkładowe przejmują funkcję warstwy magazynującej. Wilgoć powinna być w stanie przeniknąć w postaci ciekłej z rozpuszczonymi w niej solami i pozostawić je w tynku spodnim podczas dyfuzji przez tynk renowacyjny.
Systemy tynków renowacyjnych Remmers są idealnie dopasowane i sprawdzone. Tynk renowacyjny, trwale hydrofobowy ale otwarty na dyfuzję pary wodnej, pozwala aby mur wysychał, ale zatrzymuje sole, zapobiegając ich wykwitaniu. Przy bardzo dużej ilości soli podłoże można wyrównać tynkiem podkładowym (porowatym), co pozwala soli krystalizować się bez powodowania uszkodzeń. Alternatywnie można zastosować tynk kompresowy Remmers, który jest prawdziwym tynkiem osuszającym, aktywnym kapilarnie i paroprzepuszczalnym. Zapewnia stałą regulację wilgotności, a przy objętości porów powyżej 60% oferuje wystarczająco dużo miejsca do przechowywania soli.

Jednowarstwowy system tynku renowacyjnego

Przemieszczenie strefy parowania z powierzchni tynku do warstwy tynku. Tynki renowacyjne są hydrofobowe, a jednocześnie bardzo dyfuzyjne.

Dwuwarstwowy system tynku renowacyjnego

Zmagazynowanie soli pochodzących z muru bez uszkadzania tynku. Tynk podkładowy nie jest hydrofobowy, dzięki czemu sole mogą migrować, i w objętości porów ponad 50% oferuje wystarczająco dużo miejsca, aby nieszkodliwie zmagazynować sole.

Zasada działania tynku kompresowego

Inaczej niż w przypadku tynku renowacyjnego, tutaj - z korzyścią dla osuszania i odsalania - nie stosuje się formuły hydrofobowej. Tynk uzyskuje jeszcze większą objętość porów, aby zmagazynować względnie przepuiścić możliwie największą ilość soli i wilgoci, tę ostatnią ewentualnie szybko i wydajnie oddając do powietrza.

Tynk renowacyjny

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 040120

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Nr art. 040220

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg WTA

Nr art. 041620

Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o bardzo wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 040920

Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty