©

Poprawa nośności i bezpieczeństwa statycznego

Wypełnianie pustych miejsc i zwiększanie nośności historycznych konstrukcji

Budownictwo murowane ma wielowiekową tradycję. Wcześniej mur wykonywano zgodnie z zasadami rzemiosła; o formacie cegły i grubości ścianek decydowało szacowane obciążenie. Dzisiaj wiedza na temat nośności ma ogromne znaczenie przy zabezpieczaniu i przebudowach starych budynków.

Przesunięcia lub zwiększenia obciążeń w obrębie muru mogą być spowodowane uszkodzeniem, ale także pracami renowacyjnymi lub zabezpieczeniowymi oraz zmianami sposobu użytkowania. Elementy konstrukcyjne budynków historycznych, takie jak ściany i słupy, często składają się z dwuwarstwowego kamienia naturalnego lub muru ceglanego. Podczas gdy powłoki zewnętrzne są "porządnie" murowane, wewnątrz tych elementów znajduje się zwykle "usypisko" z kawałków kamieni i duża ilość zaprawy. Na nośność wpływa nie tylko wytrzymałość i właściwości odkształcające kamienia i zaprawy, ale także wiele innych parametrów.

Należą do nich:

  • konstrukcja muru (jedno- lub wielowarstwowa)
  • kształt kamienia (cegły)
  • rodzaj opatrunku
  • jakość wykonania
  • przedział jakości kamienia i zaprawy
W większości przypadków puste miejsca (jamy) i szczeliny w murze zmniejszają nośność. Na przykład zasypywanie takich wad jest jednym z koniecznych zabiegów towarzyszących wielu renowacjom murów. Zaprawę do wypełnień lub wtłaczania spoinowania należy dobierać przede wszystkim pod kątem wytrzymałości, chłonności wody i kompatybilności spoiw.

Wypełnianie pustych przestrzeni i zwiększanie nośności

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 031220

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca

Nr art. 051025

Szlam elewacyjny na bazie wapna