• Aqua CL-440-Colorlack
  • Aqua CL-440-Colorlack

  Nr art. 380201

  Aqua CL-440-Colorlack

  Trudnopalny, światłotrwały, odporny lakier barwny 1K

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Stopień połysku
  Kolor: biały (RAL 9016) | 3802

  Kolor: biały (RAL 9016) | 3802

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno i materiały drewnopochodne
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów
  • Idealny na powierzchnie przygotowane z użyciem wodnych wypełniaczy Remmers
  • Jako lakier do szkła (w połączeniu z Aqua VGA-485)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał jednoskładnikowy - proste i ekonomiczne użycie
  • Do stosowania na powierzchniach pionowych
  • Dobra rozlewność
  • Duża siła krycia
  • Materiał szybkoschnący
  • Szybko uzyskuje odporność na sztaplowanie
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
  • Reakcja na ogień wg DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na odpowiednich podłożach
  • Nadaje się do wykończeń wnętrz statków (posiada certyfikat IMO)
  • Światłotrwałość
  • 2K-Ready: dalsze, wolne od izocyjanianów zwiększenie odporności chemicznej i odporności na zarysowania, jak również przyczepności do szkła i folii podkładowych poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

    Szkło wyczyścić za pomocą V-890 lub UN-894.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Płyty przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320.

    Szlif polerujący wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 240 - 320.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Aplikować wałkiem lub pędzlem (tylko w stanie rozcieńczonym)

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Przed kolejnymi etapami aplikacji wykonać międzyszlif (P 240-320).

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Na podłożach niedrewnianych, takich jak szkło, szlifowane folie gruntujące, żywice melaminowe i lakiery poliuretanowe przyczepność można znacznie poprawić poprzez dodanie Aqua VGA-485. Z uwagi na różnorodność materiałów nieodzowne jest uprzednie przebadanie podłoża.

    W celu uzyskania nieograniczonej wytrzymałości na zadrapania, zalecamy lakierowanie odpowiednimi światłotrwałymi lakierami bezbarwnymi.

    W przypadku stosowania jako bezbarwna powłoka nawierzchniowa na powierzchniach malowanych lakierem kolorowym (w celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na zadrapania), wystarczy jedna aplikacja. Przy lakierowaniu powłok kolorowych należy do lakieru bezbarwnego dodać 5-10 % Aqua-Colorlack, aby przeciwdziałać zmianie odcienia (efekt końcowy).

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5% dodatku, albo dodając maks. do 3 % V-490 opóźniacza.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Urządzenia do natrysku typu airless, airmix, pistolet kubełkowy, pędzel do akryli, wałek gąbkowy

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

    W przypadku zastosowań zgodnych z Dyrektywą w sprawie wyposażenia statków obowiązuje maksymalna ilość nanoszona na mokro wynosząca 3 x 150 µm.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.