• Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

  Nr art. 236805

  Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

  Wodny roztwór kitu do spoinowania parkietu i desek podłogowych

  Kolor: bezbarwny | 2368
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,04 g/m³
  Kolor mleczny, po wyschnięciu bezbarwny
  Zapach łagodny
  Lepkość płynny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do podłóg drewnianych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do kitowania parkietu i podłóg drewnianych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Niewielki skurcz objętościowy
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Materiał szybkoschnący
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Szpachla
   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Przed ostatnim szlifem należy wyszpachlować za pomocą szpachelki sprężystej (art. 4788).

    Po wyschnięciu drewno należy oszlifować.

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Następnie zastosować wybrany produkt uszlachetniający drewno.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 45-60 min.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Szpachla
   • Szpachelka sprężysta

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Narzędzia muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 50 g / m² na jedną warstwę
   • ok. 50 ml/m²
    Rzeczywiste zużycie: zależne od właściwości podłoża oraz od spoin

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.