• Aqua IF-431-1K-Isolierfüller
 • Aqua IF-431-1K-Isolierfüller
  • Aqua IF-431-1K-Isolierfüller
  • Aqua IF-431-1K-Isolierfüller

  Nr art. 321705

  Aqua IF-431-1K-Isolierfüller

  Jednoskładnikowy, silnie pigmentowany, bardzo dobrze izolujący wypełniacz

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Kolor: biały | 3217
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,44 cm/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do przygotowywania kryjąco pigmentowanych powłok lakierniczych
  • Do litego drewna i forniru
  • Do materiałów drewnopochodnych
  • Gatunki drewna o dużej zawartości garbników, jak jesion, dąb, whitewood/yellow poplart
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do schodów drewnianych
  • Do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
  • Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał jednoskładnikowy - proste i ekonomiczne użycie
  • Bardzo dobre działanie izolujące (wilgoć i zawarte w drewnie substancje rozpuszczalne w wodzie
  • Jako powłoka gruntująca pod powłoki lakiernicze podkreślające pory
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Niewielkie ryzyko pretarcia podczas szlifowania
  • Nadaje się do nakładania kolejnych powłok z lakierów wodnych i poliuretanowych
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

    Drewno iglaste: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 80 - 120.

    Wszystkie pozostałe podłoża: szlif papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Po wyschnięciu wykonać międzyszlif papierem ściernym P 240 - 320

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Dla zapewnienia optymalnej izolacji gatunki drewna bardzo bogate w garbniki wymagają dwukrotnego gruntowania.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie około 1 godzinie, do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach.
    Wyschnięcie przez noc optymalizuje działanie izolujące
    Powłoka końcowa z PUR CL-240 i PUR HCL-245/30: po wyschnięciu przez noc

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe typu airless, airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • około 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe