©
Temat: Firma

Zapraszamy na EKIR 2021

poniedziałek, 18.10.2021

21-22 października 2021

EKIR, czyli Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej 2021, w tym roku ponownie zawita do Krakowa.

Po rocznej przerwie miłośnicy zabytków spotkają się 21-22 października, by zaprezentować 20 minutowe prelekcje opisujące zakres ich działalności.

W tym roku - podobnie jak w latach ubiegłych - Remmers będzie reprezentował Jacek Olesiak. W tym roku tematem jego wystąpienia będzie "Technologia renowacji budowli".

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych; jest forum, na którym goście z Polski i Europy mogą wymienić swoje poglądy oraz zapoznać się z problematyką prac renowacyjnych charakterystyczną dla danego regionu lub państwa, a także poznać najnowsze technologie i materiały znajdujące zastosowanie w tym segmencie rynku. Podczas trwania imprezy organizowane są obejścia i objazdy branżowe, mające za zadanie łączyć wartości edukacyjne, poznawcze i promocyjne a także konsolidować środowisko.
EKIR jest swoistym pomostem łączącym „stare z nowym” – łączącym świat zabytków ze światem najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w dziele ratowania i przywracania świetności odchodzącemu pięknu.
Charakterystycznym elementem programu każdego Kongresu, jest konkurs Renowator – dla laureatów wyłonionych spośród firm-uczestników, przyznawana w dwóch kategoriach: „Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” i „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” oraz „Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.