• AGE

  Nr art. 136801

  AGE

  Środek do usuwania farb i graffiti

  Wariant
  1368 | AGE
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd żółtawy
  Gęstość (20 °C) 1,04 kg/l
  Odczyn pH (20 °C) około 8,5
  Lepkość Ca. 7000 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Do rozpuszczania farb dyspersyjnych, farb opartych na czystym akrylu, lakierów opartych na żywicach syntetycznych, lakierów nitro i spirytusowych, powłok matujących, politur oraz graffiti
  • Do powierzchni drewnianych, na podłoża metalowe i mineralne

  Właściwości

  • Konsystencja pasty
  • Wysoka skuteczność działania
  • Długi czas otwarty
  • Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliów
  • Ulega biodegradacji
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża poowinny się mieścić w przedziale od +5 °C do +30 °C

   • Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

    Czas oddziaływania uzależniony jest od podłoża, materiałów wymagających usunięcia, grubości ich warstw oraz od otaczającego klimatu.

    Po odpowiednio długim czasie oddziaływania starą powłokę należy usunąć za pomocą odpowiednich narzędzi.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

    Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W razie potrzeby zapewnić odpowiednią wentylację.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

    W razie potrzeby czas reakcji należy wydłużyć poprzez przykrycie czyszczonej powierzchni folią polietylenową.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Pędzel, ławkowiec (nie z włosiem z tworzywa sztucznego!), urządzenie typu airless

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 0,3 kg - 0,5 kg Total / m²
   • Około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Pozostałości substancji czynnej oraz zawierająca ją brudna woda po czyszczeniu nie może się przedostać do systemu odwadniania terenu. Wodę tę należy zebrać i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami przekazać do profesjonalnej firmy utylizującej lub wprowadzić do kanalizacji ściekowej. Wskazówki na ten temat zawiera instrukcja DWA-M 370 „Odpady i ścieki po czyszczeniu i odwarstwianiu elewacji“ (Niemcy).

    Obiekt należy zgłosić odpowiednim urzędom.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej