• Grünbelag-Entferner

  Nr art. 067603

  Glonosan

  Specjalny preparat do usuwania zanieczyszczeń biologicznych z tarasów drewnianych, posadzek kamiennych i murów

  Wariant
  0676 | Glonosan
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stan skupienia płynny
  Odczyn pH (20 °C) 7,6

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Powierzchnie betonowe, z kamienia naturalnego, cegły wapienno-piaskowej, ceramiki, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i WPC

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Samoczynnie i dogłębnie usuwa zanieczyszczenia organiczne
  • Nie wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziaływania: 24 godz.
  • Produkt stosuje się w stanie skoncentrowanym albo rozcieńczony wodą
  • Zastosowanie bez rozcieńczenia powoduje długotrwałe działanie środka
  • Preparat nie zawiera aktywnego chloru
  • Środek nieagresywny wobec czyszczonego podłoża
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • polewanie / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Materiał równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania.

    Czas oddziaływania wynosi 24 godziny, w tym czasie czyszczoną powierzchnię należy chronić przed deszczem, nie płukać wodą.

    Po upływie odpowiedniego czasu oddziaływania powierzchnie należy oczyścić.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • konewka, spryskiwacz

   • Konewka, spryskiwacz powierzchniowy

    Narzędzia na świeżo umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 10 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 10 ml/m² (proporcja mieszania 1:10)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej