• Bleach for Softwoods

  Nr art. 315281

  Preparat wybielający do drewna iglastego

  Płynny preparat do rozjaśniania przebarwień drewna powodowanych przez siniznę

  Wariant
  3152 | Preparat wybielający do drewna iglastego
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno i materiały drewnopochodne

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa rozjaśniająco
  • Rozjaśnia przebarwienia drewna
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Istniejące powłoki malarskie należy całkowicie usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

   • Przebarwioną powierzchnię obficie pokryć preparatem

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Pozostałości starannie zmyć wodą.

    Po całkowitym wyschnięciu drewno można pokryć lazurą lub farbą kryjącą.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2,5-4 godz.
   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa jesto po około 2,5 - 4 godzin

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 1 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonymk przed mrozem produkt można przechowywać przedz co njajmniej  1  miesiąc.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml - 200 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 - 200 ml/m², zależnie od intensywności przebarwienia

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.