©

Grzyby niszczące drewno

Grzybnia kontra struktura drewna

Grzyby niszczące drewno tworzą na jego powierzchni i w strukturze sieć drobych nici grzybowych (hyphae), w całości zwane grzybnią. Najgroźniejszą, bo silnie destrukcyjną dla drewna formą grzybów, jest zgnilizna.

 • Grzyb domowy

  (Serpula lacrymans (Wulf.) Fr. Schroet.)


  Początkowo biały, watowaty,

  później brudnoszary i obwisły, ewentualnie z żółtymi lub czerwonymi plamkami.

  Grzybnia łatwo oddziela się od podłoża.

  Organizm wykształca do 6 pasm grzybni o grubości do 6 mm, które w stanie suchym pękają, wydając charakterystyczny odgłos.

 • Fruchtkörper


  Faltig gelb bis rotbraun mit weißem Zuwachsrand. 1 - 2 cm dick.

  Lässt sich im jungen Zustand leicht von der Oberfläche ablösen.

  Bildet reichlich braune Sporen, die sich oft im Raum verteilt ablagern.

  Alte Fruchtkörper verfärben sich schwarzbraun.

 • Schadbild Schwindrisse


  Schwindrisse im Holz mit oft grobem Würfelbruch und Braunfärbung.

  Rissbildung im Lack, ebenso Verwerfungen und Aufwölbungen

  Vornehmlich wird Nadelholz befallen aber auch Laubhölzer werden angegriffen.

Jak skutecznie zwalczać

Określenie typu grzyba
W przypadku zarażenia grzybami należy najpierw określić, o jaki rodzaj grzyba chodzi, ponieważ od niego zależy rodzaj i zakres działań naprawczych. Zakłada się, że wykwalifikowany ekspert zbadał rodzaj i zasięg porażenia, a tym samym potrzebę zastosowania środków zwalczania. Jeżeli przez mur do sąsiednich pomieszczeń mogą wyrosnąć pasma grzybów, należy je również zbadać pod kątem zarażenia. Prawdziwego grzyba domowego należy oznaczyć bez żadnych wątpliwości. Jeżeli nie jest to możliwe w skali makro, należy przeprowadzić badania laboratoryjne. Konieczne jest dokładne zbadanie przyczyn zwiększonej wilgotności w murze i drewnie.Należy usunąć źródło wilgoci. Upewnić się, że nie występuje nowe przenikanie wilgoci.

Prawdziwy grzyb domowy

Prawdziwy grzyb domowy jest najbardziej niebezpieczny i najtrudniejszy do opanowania w budynkach. Jest już w stanie zaatakować drewno o wilgotności w zakresie nasycenia włókien i w celu dalszego zarażania zwilżać suche drewno poprzez transport wody. Przerasta przez mur i inne materiały nieorganiczne i atakuje przyległe elementy drewniane.

 • Poprzez działania strukturalne można przywrócić normalną wilgotność drewna (poniżej 18 %), powietrza i muru. Należy zapewnić jak najszybsze odprowadzenie wilgoci zawartej w drewnie i innych materiałach budowlanych oraz zapobiec ponownemu wchłanianiu wilgoci. W razie potrzeby należy stosować suszarnie (np. suszarnie kondensacyjne).


 • Jamkówka

  (Antrodia vaillanttii (DC.: Fr.) Ryv.),


  Biały, często z "wymrożonymi" rozgałęzieniem.

  Silne pasma zachowujące elastyczność nawet po wyschnięciu,

  często rozrastają się koliście, pozostają białe nawet w późnym wieku rozwojowym

 • Fruchtkörper


  Weiß, alte Fruchtkörper gelblich,

  Poren mit bloßem Auge deutlich erkennbar, oft von Myzel umgeben.

 • Schadbild


  Braunfäule mit Würfelbruch. In der Regel wird nur Nadelholz befallen.

Jak skutecznie zwalczać

 • Określić zakres uszkodzeń.
 • Usunąć grzybnię, owocniki i poważnie uszkodzone drewno, zachowując bezpieczną odległość określoną w normie; następnie drewno musi być usunięte do co najmniej 30 cm poza widoczną strefą infekcji. W przypadku lekko uszkodzonego drewna, którego nośność nie została nadmiernie obniżona, wystarczy usunąć tylko uszkodzone obszary aż do zdrowego drewna.
 • Nowe drewno przewidziane do wbudowania musi być zaimpregnowane zgodnie z aktualną klasą użytkowania zgodnie z DIN 68 800.
 • W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*
 • Poprzez zastosowanie odpowiednich środków (np. osuszanie muru, naprawa uszkodzonych rur wodociągowych itp.) należy zapobiec ponownemu zawilgoceniu drewna.
 • Dodatkowe zabiegi ochronne W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*na obszarach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. W miejscach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. Należy pamiętać, że w strefie rozciągania nie można nawiercać elementów nośnych. Dalsze szczegóły dotyczące obróbki - patrz Instrukcja Techniczna.

 • Gnilica mózgowata

  (Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P. Karst.),

  Początkowo biały, później szarobrązowy do czarno-brązowego

  Cienkie nici rozprzestrzeniają się jak korzeń; ściśle przylegając

  (ogólnie rzadziej niż w przypadku grzyba domowego i jamkówki)

 • Owocnik


  Cienka, skorupowata skórka,

  brodawkowate wybrzuszenia o średnicy do 5 mm.

 • Obraz uszkodzeń


  Próchnica w formie dużych i drobnych kostek.

Jak skutecznie zwalczać

 • Ustalić zakres uszkodzeń.
 • Usunąć grzybnię, owocniki i poważnie uszkodzone drewno, zachowując bezpieczną odległość określoną w normie; następnie drewno musi być usunięte do co najmniej 30 cm poza widoczną strefą infekcji. W przypadku lekko uszkodzonego drewna, którego nośność nie została nadmiernie obniżona, wystarczy usunąć tylko uszkodzone obszary aż do zdrowego drewna.
 • Nowe drewno przewidziane do wbudowania musi być zaimpregnowane zgodnie z aktualną klasą użytkowania zgodnie z DIN 68 800.
 • W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*.
 • Poprzez zastosowanie odpowiednich środków (np. osuszanie muru, naprawa uszkodzonych rur wodociągowych itp.) należy zapobiec ponownemu zawilgoceniu drewna.
 • Dodatkowe zabiegi ochronne na obszarach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. W miejscach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. Należy pamiętać, że w strefie rozciągania nie można nawiercać elementów nośnych. Dalsze szczegóły dotyczące obróbki - patrz Instrukcja Techniczna.

 • Donkiporia Expansa

  (Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouz.),

  Tworzy w pęknięciach i jamach

  kilkucentymetrowej grubości grzybnię o grubości sięgającej kilku centymetrów, w kolorze białym do żółtobrunatnego, z żółtymi lub bursztynowymi plamami.

  Stara grzybnia: szarobrązowa z czarnymi plamami.

 • Owocniki

  Grzyb może tworzyć duże owocniki.

  Składają się one z kilkucentymetrowej grubości (częściowo zwielokrotnionej) warstwy rurek

  o bwrwie od ochry do szarobrązowej.

  W stanie świeżym owocniki są twardoelastyczne,

  z wiekiem stają się korkowate.

 • Obraz uszkodzeń


  Na drewnie widoczna jest intensywnia biała zbgnilizna (rozpadf biały, włóknisty).

  Atakowane jest mokre drewno iglaste i liściaste.

Jak skutecznie zwalczać

 • Określić zakres uszkodzeń.
 • Usunąć grzybnię, owocniki i poważnie uszkodzone drewno, zachowując bezpieczną odległość określoną w normie; następnie drewno musi być usunięte do co najmniej 30 cm poza widoczną strefą infekcji. W przypadku lekko uszkodzonego drewna, którego nośność nie została nadmiernie obniżona, wystarczy usunąć tylko uszkodzone obszary aż do zdrowego drewna.
 • Nowe drewno przewidziane do wbudowania musi być zaimpregnowane zgodnie z aktualną klasą użytkowania zgodnie z DIN 68 800.
 • W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*.
 • Poprzez zastosowanie odpowiednich środków (np. osuszanie muru, naprawa uszkodzonych rur wodociągowych itp.) należy zapobiec ponownemu zawilgoceniu drewna.
 • Dodatkowe zabiegi ochronne w miejscach szczególnie zagrożonych: W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*
 • na obszarach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen.
 • W miejscach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. Należy pamiętać, że w strefie rozciągania nie można nawiercać elementów nośnych. Dalsze szczegóły dotyczące obróbki - patrz Instrukcja Techniczna.

 • Gloeophyllum

  (Gloeophyllum Spp.),


  Nie tworzy grzybni na powierzchni.

  Możliwa grzybnia powietrzna w szczelinach, początkowo biała, później żółta do czerwonawo-brązowej.

 • Owocniki


  Półokrągłe lub podłużne.

  Często wyłaniają się z pęknięć i szczelin.

  Kolor żóty do ciermnobrązowego.

 • Obraz uszkodzeń


  Drewno ma początkowo kolor żółtawy do brazowego, później brązowoczerwony.

  Rozpad pocdzątkowo według pierścieni przyrostowych, później drobna kostka,

  Zapach słodkawy do smolistego.

Jak skutecznie zwalczać

 • Określić zakres uszkodzeń.
 • Usunąć grzybnię, owocniki i poważnie uszkodzone drewno, zachowując bezpieczną odległość określoną w normie; następnie drewno musi być usunięte do co najmniej 30 cm poza widoczną strefą infekcji. W przypadku lekko uszkodzonego drewna, którego nośność nie została nadmiernie obniżona, wystarczy usunąć tylko uszkodzone obszary aż do zdrowego drewna.
 • Nowe drewno przewidziane do wbudowania musi być zaimpregnowane zgodnie z aktualną klasą użytkowania zgodnie z DIN 68 800.
 • W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*.
  Poprzez zastosowanie odpowiednich środków (np. osuszanie muru, naprawa uszkodzonych rur wodociągowych itp.) należy zapobiec ponownemu zawilgoceniu drewna.
 • Dodatkowe zabiegi ochronne w miejscach szczególnie zagrożonych: W razie potrzeby, w pozostałych częściach budynku należy zastosować Adolit Holzbau B*
 • W miejscach szczególnie zagrożonych: tworzenie "rezerwuaru" środka ochrony drewna poprzez montaż kartridży Adolit Borpatronen. Należy pamiętać, że w strefie rozciągania nie można nawiercać elementów nośnych. Dalsze szczegóły dotyczące obróbki - patrz Instrukcja Techniczna.

 • Zgnilizna

  (Chaetomium globosum Kunze),


  Atakuje silnie ( ok. 80 %) zawilgocone drewno.

  Młoda grzybnia ma kolor białoszary, później ciemnieje

  do ciemnobrązowego a nawet czarnego.

 • Owocniki

 • Obraz uszkodzeń


  Miękka powierzchnia w kolorze brązowawym do czarnego. Bardzo drobna kostka próchnicy.

  W ścianach komórek tworzone są mikroskopijnych rozmiarów cylindryczne jamy.

  Atakowane jest zarówno drewno iglaste jak i liściaste (większa kostka próchnicy)

Jak skutecznie zwalczać

Patogeny grzybów pleśniowych występują na szczególnie wilgotnych elementach budynków (chłodnie kominowe, konstrukcje hydrotechniczne) oraz na drewnie stosowanym na zewnątrz budynków, mającym kontakt z gruntem. Cecha wyróżniająca: bardzo miękka powierzchnia, niekiedy "serowata" w dotyku. W zaawansowanym stadium powoduje bardzo drobny, sześcienny przełom a na przekroju poprzecznym wyraźne zaznaczenie miękiszowych i twardzielowych pierścieni przyrostowych lub krótkowłóknisty, nienaturalny przełom. Jak opisano powyżej, w rozdziale "Patogeny zgnilizny mokrej", uszkodzone drewno należy usunąć . Nowo wbudowane drewno powinno być zabezpieczone utrwalającymi się podczas impregnacji metodą ciśnieniową solami ochronnymi Adolit. Po impregnacji należy przestrzegać odpowiedniego czasu utrwalania.

 • Sinizna (Ascomyceten)


  Niebieskie przebarwienie drewna przez ciemne strzępki -

  przeważnie w promieniach drzewnych.

  Powoduje zwiększone pochłanianie wilgoci,

  na skutek którego możliwe jest np. zróżnicowane przyjmowanie lazur.

  Powłoki lakiernicze mogą ulec zniszczeniu na skutek podsiąkania.

 • Owocniki


  Kształt owocnika (w powiększeniu)

 • Obraz uszkodzeń


  Atakowane jest przede wszystkim drewno iglaste, szczególnie sosna.

Jak skutecznie zwalczać

Porażenie drewna przez siniznę stanowi przede wszystkim wadę wizualną. Grzyby sinizny przebarwiają drewno na kolor od niebieskiego do czarnego i często uwidaczniają się pod lazurującymi powłokami, burząc ich estetykę. Sinizna nie niszczy struktury drewna, ale często toruje drogę grzybonm zdolnym do jego rozkładu. Jeśli zpominie się aplikację powłoki gruntującej blokującej rozwój sinizny, to wielu przypadkach jej strzępki potrafią zniszczyć powłoki malarskie.

Naprawę wyjkonuje się przez:

a) zeszlifowanie powłoki nawierzchniowej

b) ponowne zabezpieczenie drewna przed sinizną środkiem wybielającym Remmers Bleichmittel

c) zneutralizowanie powierzchni wodą

d) profilaktyczne zaimpregnowanie wysuszonych powierzchni środkiem Remmers Holzschutz-Grund* , aby zapobiec ponownemu zarażeniu.

Grzyby niszczące drewno

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 210005

Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze

Nr art. 221330

Wodny środek powolnego działania, do zwalczającej ochrony drewna