• Induline SW-910
  • Induline SW-910

  Nr art. 378061

  Induline SW-910

  Wodna powłoka do ochrony cięć czołowych drewna

  Kolor:
  INDULINE SW-910 ŻÓŁTY VP21073 | 3780

  Kolor: INDULINE SW-910 ŻÓŁTY VP21073 | 3780

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) Około 1,04 g/cm³
  Zapach łagodny, po wyschnięciu brak zapachu
  Lepkość (20 °C) Około 650 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Ochrona cięć drewna ( w tym czołowych) przed wilgocią
  • Malowanie i zamykanie krawędzi płyt drewnopochodnych (np. z powłoką sitodrukową)
  • Całopowierzchniowa ochrona przeciwwilgociowa do wypełnień drzwi wejściowych z płyt MDF-Exterior oraz Tricoya
  • Całopowierzchniowa izolacja drewna obciążonego szkodliwymi substancjami, stosowanego we wnętrzach oraz w systemie z produktem PU-Holzverfestigung

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał tworzy powłokę
  • Działa hydrofobizująco
  • Elastyczna powłoka
  • Ogranicza dyfuzję pary wodnej
  • Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć
  • Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stosowanie w miejscach cięć (w tym czołowych):

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Gruntowanie barwne niezbędne jest w szczególności przypadku powierzchni o charakterze lazur

    Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

    Aplikacja preparatów do ochrony tarcicy i cięć czołowych drewna

     

    Zastosowanie na drewnie MDF-Exterior/ Tricoya:

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P150 - P180.

     

    Zastosowanie do izolowania szkodliwych substancji:

    Impregnację w celu zablokowania szkodliwych substancji należy wykonać z użyciem PU-Holzverfestigung (przestrzegać czasów schnięcia).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka materiału możliwa jest po upływie około. 2 godzin
    (w temp. 20°C i 65 % wilgotności względnej powietrza)

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • pędzel do akryli, wałek malarski z mikrofazy, urządzenia airmix / airless

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 ml/m² zależnie od nasiąkliwości podłoża

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.