• Betofix R2

  Nr art. 109325

  Betofix R2

  Szybkowiążąca zaprawa naprawcza PCC (RM) do naprawy betonowych elementów budowlanych

  Kolor: jasnoszary | 1093
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 5 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 3 h: około 5 N/mm²
  24 h: około 9 N/mm²
  28 d: > 15 N/mm²
  Największe ziarno 0,5 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Konsystencja po wymieszaniu szpachlowa
  Zapotrzebowanie wody około 1,1 l/6 kg
  około 4,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • ściany wewnętrzne i zewnętrzne / sufity i podbitki dachowe
  • Materiał do wzmacniania betonu zgodnie z normą
   - DIN EN 1504-3
  • Środek do wzmacniania betonu w przypadku napraw nieistotnych statystycznie
  • Do zamykania dziur, naprawy rys , zamykania porów, uzupełniania ubytków i wyłomów

  Właściwości

  • Wczesna wytrzymałość
  • Bardzo niski skurcz
  • Nadaje się do stosowania nad głową
  • Materiał nadaje się do filcowania lub szpachlowania
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 20 min.
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu
    (+20 °C): ok. 20 min.

     

    grubość warstwy

    Pojedyncza warstwa 1 - 10 mm
    Dwie warstwy < 20 mm, aplikacja świeże na świeże
    W wyłomach < 100 mm

     

    Po wymieszaniu z materiałem Remmers Rostschutz M Tworzy ochronę antykorozyjną

    Nałożyć szlam kryjąco w 2 warstwach
    Minimalna grubość warstwy 1 mm każda
    Czas oczekiwania między warstwami ok. 30 minut

     

    Obróbka wtórna
    zgodnie z DIN EN 13670 / DIN 1045-3

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, pędzel, szpachla, kielnia, paca ze stali nierdzewnej, paca gąbkowa, paca do zacierania.

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,4 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej