Nr art. 065101

  Clean FL

  Koncentrat czyszczący do MB FL 2K

  Wariant
  0651 | Clean FL
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/cm³
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Usuwanie zacieków i resztek MB FL 2K z okładzin ceramicznych
  • Czyszczenie wtórne wstępnie oczyszczonych okładzin z płytek ceramicznych
  • Czyszczenie narzędzi

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysokowydajny koncentrat
  • Bez trudu usuwa nawet silne zabrudzenia z MB FL 2K
  • Sposób stosowania
   • Materiał równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania.

    Po odpowiednim czasie oddziaływania oczyścić za pomocą szczotki ryżowej, szczotki do szorowania lub gąbki Scotch-Brite i wytrzeć pacą gąbkową.

    Czas oddziaywania i wielkość zużycia zależą od intensywności zabrudzenia.

    W razie konieczności, przy bardzo intensywnie zabrudzonych powierzchniach, proces powtórzyć.

    Po każdym czyszczeniu spłukać powierzchnie czystą wodą.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Długi czas oddziaływania preparatu może powodować uszkodzenia

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Podjąć odpowiednie środki w celu ochrony sąsiadujących elementów i materiałów, które nie powinny mieć kontaktu z produktem.

   • Rozcieńczanie

    Koncentrat rozcieńczać wodą

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • W zależności od wymagań i stopnia zabrudzenia:
    10 % roztwór wodny do normalnych zabrudzeń
    20 % roztwór wodny do silnych zabrudzeń
    Nierozcieńczony do uporczywych zabrudzeń

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe