• Pigment FL black

  Nr art. 286401

  Pigment FL

  Pigment do barwienia MB FL 2K

  Kolor: biały | 2864

  Kolor: biały | 2864

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Odczyn pH Około 7,5

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do barwienia zapraw do spoinowania z MB FL 2K

  Właściwości

  • Bardzo wysoka zawartość pigmentu
  • Dobra rozpływność
  • Bez dodatków zawierających alkilofenole (APEO)
  • Sposób stosowania
   • Wymaganą ilość pigmentu należy dodać do składnika płynnego i wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Rozluźniony składnik proszkowy w całości wsypać do płynu.

    Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by wmieszane powietrze wydostało się z masy.

    Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

    Kontynuować mieszanie przez około 2 minuty.

    Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • W zależności od potrzeb i pożądanego koloru (maks. 1,2% masy całkowitej)

    Kolory:
    Jasnoszary - dodatek 60 ml Pigment FL biały (white) na 6,67 kg MB FL 2K
    Bazaltowy - dodatek 10 ml Pigment FL czarny (black) na 6,67 kg MB FL 2K
    Antracytowy - dodatek 40 ml Pigment FL czarny (black) na 6,67 kg MB FL 2K

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe