Spoiny

Właściwa spoina w murze licowym

Łączny udział spoin w elewacji ceglanej może wynosić do 20%. Kształt i kolor spoiny mają zatem decydujący wpływ na jej wygląd. Ponadto spoiny pełnią w budynku funkcję techniczną: ich właściwości fizyczne, mechaniczne, a przede wszystkim wilgociowo-techniczne, mają decydujące znaczenie dla określenia funkcjonalności i trwałości elewacji murowanej. Nieuszkodzona sieć spoin jest warunkiem koniecznym do zapewnienia odporności elewacji na działanie deszczu. Wnikająca wilgoć prowadzi bowiem do zwiększonego obciążenia mrozem i zmniejszenia izolacyjności termicznej. Zaprawy spoinowe Remmers obejmują szeroki zakres spoiw, uziarnienia i wytrzymałości, a także szeroką gamę kolorów oraz różne właściwości hydrofilowe i hydrofobowe. Dzięki temu mogą być w każdej chwili dobrane do indywidualnych zastosowań i wymagań.

Spoiny

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 103525

Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

Nr art. 102625

M5, największe ziarno 1 mm Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkaliów (SR NA) Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa