• RM pro

  Nr art. 059115

  RM pro

  Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły, z możliwością stosowania w warstwach o grubości schodzącej „do zera”

  Wytrzymałość
  Wariant
  0591 | RM pro | minimalne zamówienie 2 x 15 kg
  (w przypadku domówień, dla zachowania powtarzalności koloru, należy podać numer koloru oraz numer partii pierwszego zamówienia)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie normalna ok. 3,5 N/mm²
  miękka ok. 2,5 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie normalna > 13 N/mm², miękka > 8 N/mm²
  Moduł elastyczności Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm², miękka ok. 5 kN/mm²
  Największe ziarno drobna 0,2 mm, średnia 0,5 mm, gruba 2,0 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 - 1,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody drobna 0,2 mm, ok. 4,1 l / średnia 0,5 mm, ok. 3,6 l / gruba 2,0 mm, ok. 3,0 l
  Odkształcenie wywołane skurczem - DIN52450 Po 7 dniach ok -0,2 mm/m, po 28 dniach ok. -0,6 mm/m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Odrestaurowywanie, uzupełnianie i reprofilowanie podłoży mineralnych, jak kamień naturalny, cegła, beton i sztuczny kamień
  • Wykonywania kopii elementów wystroju architektonicznego

  Właściwości

  • Niska zawartość wolnych alkaliów
  • Materiał może być rozciągany "do zerowej" grubości
  • Zdatność do aplikacji przez szlamowanie
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Niewielkie naprężenia własne
  • Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
  • Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Niezbędne czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać zachowujac daleko posuniętą ostrożność, na przykład używając zimnej lub ciepłej wody, albo pary wodnej; w przypadku uporczywych zanieczyszczeń należy preferować metodę wirującego strumienia z wykorzystaniem urządzania rotec (art. 5235) lub czyściwa Remmers [Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

    W przypadku cennych z historycznego punktu widzenia zdobień architektonicznych i rzeźb substancję budowlaną należy po ostrożnym usunięciu nawarstwionych zanieczyszczeń wielokrotnie intensywnie wzmocnić za pomocą odpowiednich produktów z rodziny Remmers KSE.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Konsystencja: zdatna do nakładania

    Na wstępnie zwilżone, matowo wilgotne podłoże nanieść warstwę kontaktową za pomocą szlamu (sucha zaprawa/woda) o grubości warstwy ok. 2 mm.

    Zaprawę należy nakładać "świeże na świeże" w warstwę sczepną, warstwami o grubości od "zera" (zależnie od uziarnienia) do 3 cm, 1 do 2 mm ponad późniejszą powłokę końcową.

    Należy bezwzględnie zachować układ spoin!

    Po odpowiednim związaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchni należy nadać szorstkość wzgl. zdrapać do poziomu powierzchni końcowej.

    Miejsca aplikacji należy dopasować (za pomocą narzędzia do drapania) do struktury otoczenia uzupełnianego miejsca.

    Konsystencja: do szlamowania

    Materiał nanosić na wstępnie zwilżone, matowo wilgotne podłoże.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W razie potrzeby usunąć nadmiar materiału z powierzchni kamienia mocną gąbką (np. lateksową).

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Narzędzie do mieszania, paca, paca do wygładzania

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,6 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej