Naprawa rys

Kotwy spiralne Remmers - rozwiązanie trwałe i proste

Niezależnie od tego, jaka konkretnie przyczyna leży u podstaw danego przypadku, rysa powstała w murze zawsze stanowi poważne zaburzenie statyki i należy ją naprawić.

Kotwy spiralne powodują minimalną ingerencję w naprawiany mur, ponieważ są układane w spoinach. Nawet spękane cegły mogą być w tej metodzie renowacji użyte ponownie. Jest to jeden z powodów, dla których kotwy spiralne cieszą się dużą akceptacją wśród konserwatorów zabytków. Pęknięcia elewacji i nadproży, otworów lub łuków mogą być dzięki tej "dyskretnej" metodzie naprawiane skutecznie i ekonomicznie.

 • Usuwanie zaprawy spoinowej

  W wybranych wcześniej określonych miejscach na tej samej długości po prawej i lewej stronie należy usunąć poziome spoiny muru. Głębokość usuwania wynosi ok. 6 cm.

 • Oczyszczanie spoin

  Spoiny należy starannie oczyścić a luźnych i zmniejszających przyczepność elementów, a następnie je zmoczyć.

 • 1. warstwa zaprawy

  Umieścić w spoinach pierwszą warstwę zaprawy. Wtłaczanie zaprawy odbywa się za pomocą pistoletu do zapraw, wzdłuż tylnej ścianki spoiny.

 • Zakładanie kotew spiralnych

  Za pomocą fugówki wcisnąć kotwy spiralne w zaprawę

 • 2. warstwa zaprawy

  Nanieść drugą warstwę zaprawy. Wtłaczać za pomocą pistoletu do zapraw, w celu dociśnięcia zaprawy użyć fugówki.

 • Izolacja rys

  Aby skonsolidować strukturę, rysy należy wypełnić materiałem. W tym celu najpierw rysę należy "wypchać" piankowym sznurem Rundschnur.

 • Wypełnienie rys

  Rysę od dołu ku górze wypełnić pod niskim ciśnieniem zawiewsiną Remmers Bohrlochsuspension, używając prasy ręcznej.

 • Wypełnianie rys w cegle

  Rysy w cegłach należy pozamykać lunb zaszlamować za pomocą za pomocą zaprawy RM Restauriermörtel.

 • Spoinowanie na nowo

  Otwarte spoiny należy zgodnie z ogólnymi regułami technicznymi i zasadami sztuki na nowo wypełnić dobraną kolorystycznie zaprawą do spoinowania FM Fugenmörtel.

Naprawa rys

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 102825

Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

Nr art. 433101

Walcowane, skręcane kotwy śrubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone do naprawy murów