©

Ochrona przed deszczem ulewnym

Trwałe zabezpieczenie przed deszczem ulewnym

Bezpieczna ochrona suchego muru

Woda to najpoważniejszy czynnik powodujący erozję mineralnych materiałów budowlanych. Celem impregnacji hydrofobizującej jest znaczne zmniejszenie kapilarnego wchłaniania wody, np. pod wpływem opadów lub rozprysku wody. Jest to istotny środek zapobiegawczy w przypadku, gdy kapilarne wchłanianie opadów atmosferycznych lub wody rozpryskowej może spowodować lub przyspieszyć proces uszkadzania, lub gdy odpowiednie uszkodzenia można już zaobserwować. Ponadto zmniejszenie zawartości wilgoci poprawia izolację termiczną muru elewacyjnego. Środek hydrofobowy Funcosil chroni cegły przed uszkodzeniami i oszczędza cenną energię.

Niezależnie od składu substancji czynnej efekt impregnacji hydrofobizującej polega na zmniejszeniu sił adhezji między ścianą porów a penetrującymi cząsteczkami wody. Poprzez redukcję interakcji, dominujące w normalnych warunkach zasysanie kapilarne przekształca się w depresję kapilarną. Zakres zmienności i właściwości hydrofobowych środków na bazie krzemoorganicznej jest bardzo szeroki. Dlatego metoda wyboru musi być dostosowana do wymagań podłoża. W przeszłości środki hydrofobowe były zawsze płynne i dlatego można je było stosować jedynie warunkowo w przypadku cegieł o małej nasiąkliwości. Remmers rozwiązał ten problem dzięki zastosowaniu technologii Kremu FC Funcosil, która daje wszystkim podłożom czas na wchłonięcie niezbędnej ilości środka ochronnego.


©

Hydrofobizacja i paroprzepuszczalność to nie sprzeczność

Co powoduje hydrofobizacja?

Cienka szklana rurka jest zanurzana w zbiorniku na wodę. Dzięki działającym siłom kapilarnym woda w rurce szklanej uniesie się do góry. Jeśli ta sama rurka zostanie hydrofobizowana, efekt będzie odwrotny: woda nie będzie już "zasysana", ale raczej wypychana.

Ponieważ jest to wynikiem obecności monomolekularnej, nanoskalowej warstwy impregnatu Funcosil na ścianach porów, transport pary wodnej praktycznie nie jest ograniczony. Nadal w pełni zapewniona jest zdolność do dyfuzji.

Ochrona przed deszczem ulewnym

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 071101

Impregnat hydrofobizujący w postaci żelu na bazie silanów

Nr art. 060201

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Nr art. 060405

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów / siloksanów, przeznaczony specjalnie do materiałów budowlanych i spoin wrażliwych na rozpuszczalniki