• Graffiti-Schutz

  Nr art. 068530

  Graffiti-Schutz

  Nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w systemie „semipermanentnym”, oparty na mieszaninie alkiloalkoksysilanu i wosku

  Wariant
  0685 | Graffiti-Schutz
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, mętny, płynny
  Gęstość (20 °C) 1,00 g/cm³
  Odczyn pH około 8,5 - neutralny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) około 11
  Baza substancji czynnej Silan/siloksan/wosk
  Zawartość substancji czynnej w % wag. około 10
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, kamień naturalny, beton, cegła wapienno-piaskowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa hydrofobizująco
  • Zmniejsza przyczepność
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Ułatwia usuwanie graffiti za pomocą strumienia gorącej wody
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Materiał odporny na alkalia
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25°C.

   • Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka.

    Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.

    Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża.

    Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    W przypadku prac na zaimpregnowanych podłożach przed właściwą aplikacją Graffiti-Schutz należy raz wmasować w podłoże. Specjalne dodatki obniżają krótkotrwale hydrofobowość podłoża.

    Graffiti usuwa się za pomocą myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę. Temperatura wody na powierzchni czyszczonego elementu musi mieć co najmniej 80 °C.

    Dobrą alternatywę/uzupełnienie czyszczenia powierzchni pokrytych środkiem Graffiti-Schutz stanowi środek Remmers AGE.

    Po oczyszczeniu i osuszeniu powierzchni należy ją na nowo zaimpregnować.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Wszystkie nierdzewne urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów, pędzle i wałki z runa owczego.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 800 ml Total / m²
   • Klinkier: 0,1 - 0,2 l/m²
    Kamień naturalny: 0,3 - 0,8 l/m²
    Cegła: 0,2 - 0,5 l/m²
    Beton: 0,2 - 0,3 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

    Niezbędne jest również sprawdzenie na tej powierzchni wpływu zabiegu na jej wygląd (wskutek intensyfikacji barwy) oraz skuteczności działania ochronnego (na ile łatwe jest usuwanie graffiti).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe