Spoiniowanie

Odpowiednia spoina w murze licowym

Udział spoin w elewacji ceglanej może wynosić do 20%. Kształt i kolor spoiny ma zatem decydujący wpływ na jej wygląd. Ponadto spoiny pełnią w budynku funkcję techniczną.

Ich właściwości fizyczne, mechaniczne, a przede wszystkim wilgociowo-techniczne, odgrywają decydującą rolę w określaniu funkcjonalności i trwałości elewacji murowanej. Nieuszkodzona sieć spoin jest warunkiem koniecznym do wykonania elewacji odpornej na działanie deszczu ulewnego. Wnikająca wilgoć prowadzi do zwiększonych obciążeń powodowanych przez mróz oraz do zmniejszenia ochrony termicznej - obu tych czynników należy unikać. Zaprawy spoinowe Remmers obejmują szeroki zakres systemów spoiw, wielkości i wytrzymałości ziaren, a także wybór koloru i własności hydrofilowych lub hydrofobowych. Dzięki temu mogą być w każdej chwili dostosowywane do indywidualnych wymagań i zakresów zastosowań.

Spoinowanie szlamowe cegieł

Szlamowe spoinowanie cegieł składa się zasadniczo z dwóch faz:

 • z odnowienia spoiny za pomocą drobnoziarnistego, odpornego na siarczany, uszlachetnionego szlamu, bez usuwania starego połączenia, oraz
 • nadania elewacji cech hydrofobowych.
Ze względu na właściwości zaprawy oraz specjalną technikę nakładania spoina szlamowa charakteryzuje się szczególnie dobrą przyczepnością do ścianek spoiny. Metoda aplikacji jest bardzo ekonomiczna, ponieważ nie wymaga usuwania starych spoin - odpada więc czas potrzebny w innej sytuacji na wydłutowanie i wycięcie spoiny; nie dochodzi też do ewentualnych uszkodzeń krawędzi kamienia. Dalej: zaprawę nakłada się na spoiny przy znacznie mniejszych nakładach, niż w przypadku tradycyjnego spoinowania, a ponadto nawet wąskie spoiny są zamykane równo z zaprawą. Podsumowując: w porównaniu z tradycyjnym spoinowaniem na nowo wykonawca zyskuje około 25% czasu i kosztów, przy jednoczesnej dłuższej trwałości spoiny.

 • Preimpregnacja

  Obficie - metodą zalewaanie bezciśnieniowego - nanieść Funcosil SNL za pomocą spryskiwacza powierzchniowego.

 • Naniesienie szlamu

  Po około 4 dniach za pomocą gumowanej pacy na całą powierzchnię równomiernie nanieść FM FS / Fugenschlämme. Nadmier zdjąć, ściągając na ostro.

 • Zagęszczenie i wyrównanie

  Następnie zagęścić i wyrównać szlam za pomocą czerwonej pacy gąbkowej.

 • Czyszczenie po aplikacji

  Około 30 do 60 min. po zaszlamowaniu należy za pomocą nacinanej pacy gąbkowej (ukośny ruch) oczyścić powierzchnię.

 • Czyszczenie końcowe

  W fazie wczesnego wiązania, używając czystej wody, wykonać czyszczenie końcowe.

 • Impregnacja uzupełniająca

  Po 8 dniach całą powierzchnię suchej elewacji zaimpregnować dodatkowo preparatem Funcosil SNL.

Spoinowanie pierwotne

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 060201

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Nr art. 102725

Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

Nr art. 106525

Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa

Nr art. 102225

Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa

Nr art. 043525

Szlam do spoinowania cegieł

Nr art. 104625

Bezcementowa zaprawa do spoinowania