• CL_Top_Historic

  Nr art. 057625

  CL Top Historic

  Tynk wierzchni o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

  Wariant
  0576 | dopasowywany od obiektu
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie Uzależniona od receptury
  Największe ziarno Uzależnione od receptury
  Zapotrzebowanie wody Uzależnione od receptury

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do dostosowanych do danego obiektu prac remontowych, renowacji i napraw elewacji w starym budownictwie, w historycznych budynkach, obiektach zabytkowych

  Właściwości

  • Materiał dopasowywany do oryginału zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
  • Dopasowane spoiwo
  • Dopasowana krzywa przesiewu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Produkt nanieść jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • paca stalowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Zaprawę rozciągnąć ręcznie, w przypadku warstw o grubości przekraczającej 15 mm narzucać względnie nakładać agregatem tynkarskim.

    Maksymalna grubość warstwy około 20 mm (zależnie od receptury).

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Ze względu na recepturę dostosowywaną do konkretnego obiektu nie da się zapewnić powodzenia maszynowej aplikacji materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Mieszarka, paca stalowa, aluminiowa łata tynkarska, grzebień tynkarski, zdzierak kratowy, gruba paca gąbkowa.

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od obiektu i receptury / m²
   • Uzależnione od obiektu i receptury

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.