• Multispachtel [basic]
 • Multi Fill [basic]
  • Multispachtel [basic]
  • Multi Fill [basic]

  Nr art. 280905

  Multi Fill [basic]

  Szpachlówka powierzchniowa i wypełniająca

  Kolor: biały | 2809

  Kolor: biały | 2809

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 3,5 N/mm²
  Reakcja na ogień Klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie 24 h: ok. 3 N/mm², 28 d: ok. 10 N/mm²
  Największe ziarno < 0,2 mm
  Gęstość nasypowa około 1,0 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 1,5-1,92 l/5 kg; 6,0-7,5 l/20 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Szpachlówka na powierzchnie tynków, bloczki płaskie, płyty wykończeniowe do suchej zabudowy.
  • Elewacje pod powłokami hydrofobowymi

  Właściwości

  • Szybko wiąże
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wykazuje dobrą przyczepność
  • Daje się praktycznie rozciągać „do zera”
  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Podatna na szlifowanie
  • Daje się zabarwiać
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na szlifowanie.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Nie stosować w miejscach stale mokrych.

    Nie malować farbą krzemianową.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Narzędzie do mieszania, paca, paca do wygładzania

    Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • ok. 1,0 kg/m²/mm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe