• Color Flex
 • Color Flex
  • Color Flex
  • Color Flex

  Nr art. 297613

  Color Flex

  Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

  Kolor: biały | 2976

  Kolor: biały | 2976

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza spoiwa kopolimer akrylowy sieciujący pod wpływem UV
  Gęstość ok. 1,35 g/cm³
  Odczyn pH > 8,5
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenkowe odporne na alkalia
  Wypełniacz kruszywa mineralne

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Odporność na alkalia zapewniona do pH 14
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Przepuszczalność pary wodnej
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,9 m *
  Przepuszczalność CO2
  (DIN EN 1062-6)
  sd ≥ 115 m *
  Współczynnik nasiąkliwości
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,10 kg/(m² ∙ h0,5)
  Struktura powierzchni gładka
  Odporność na zwietrzanie bardzo dobra

  * Wartości odnoszą się do suchej warstwy o grubości ok. 500 µ

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Powierzchnie elewacji i betonu
  • System ochrony powierzchni elementów betonowych wg DIN EN 1504 / DIN V 18026 wg klasy OS 5a (OS-DII)
   Remmers OS-DII / OS 5a-System:
   Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
   Remmers OS-DII / OS 5a-System:
   OS Concre-Fill (-Color PA Fill-) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
  • Nośne, trwale przywierające stare powłoki na bazie minerałów lub żywic syntetycznych
  • Spękane powierzchnie elewacji

  Właściwości

  • Wysoka zdolność mostkowania rys
  • Spoiwo sieciujące pod wpływem UV
  • Hamuje karbonatyzację sd CO₂ ≥ 115 m
  • Silna hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Przepuszcza parę wodną
  • Bardzo dobra zdolność krycia
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od pyłu

    Nie zawiera szkodliwych soli.

   • Przygotowania

    Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiem Funcosil BI.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.+5 °C do maks. +30 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Zależnie od właściwości podłoża materiał nakładać 2 - 3-krotnie.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Wałek z runa owczego, szczotka, pędzel, pędzel-ławkowiec urządzenie do natrysku bezpowietrznego (airless).

   • Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 750 ml Total / m²
   • ok. 0,75 l/m² przy trzykrotnej aplikacji
    Daje warstwę o łącznej grubości około 500 µ.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Podłoża w przeważającej części wiązane wapnem nie nadają się do pokrywania tą farbą.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej