• Aqua MR-91-Multi-Reiniger

  Nr art. 725901

  Aqua MR-91-Multi-Reiniger

  Wodny środek czyszczący do tworzyw i metali

  Wariant
  7259 | Aqua MR-91-Multi-Reiniger
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd Przezroczysty roztwór
  Odczyn pH około 12

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Przygotowywanie podłoża tworzyw sztucznych i metali
  • Twarde tworzywa sztuczne: twarde PCV, PUR, akryl i melamina
  • Elementy metalowe: np. ogrodzenia, ościeżnice, barierki, drzwi, rury spustowe, blacha trapezowa, okładziny metalowe, grzejniki
  • Do usuwania zabrudzeń, nawarstwień, pyłów, osadów z olejów i tłuszczów
  • Nie nadaje się do metali żelaznych
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Dobra skuteczność mycia
  • Wysoka aktywność myjąca
  • Idealnie nadaje się do przygotowywania podłoża
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża środowiska
  • Ulega biodegradacji
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Do czyszczenia używać włókniny lub gąbki szlifierskiej.

    Zmyć używając dużej ilości wody.

    Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Włóknina lub gąbka szlifierska

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Według potrzeb

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.