Nr art. 714903

Aqua AG-26-Allgrund

Podkład adhezyjny na podłoża metalowe, twarde tworzywa sztuczne i drewno, zawierający ochronę antykorozyjną, izolujący garbniki zawarte w drewnie

Kolor: czerwonobrązowy | 7149

Kolor: czerwonobrązowy | 7149

Wybierz kolor
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Gęstość (20 °C) około 1,26 g/cm³
Zapach łagodny
Lepkość materiał tiksotropowy, ok. 1500-2000 mPa s

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do elementów stabilnych wymiarowo
 • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
 • do elementów niestabilnych wymiarowo
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
 • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
 • Do twardych tworzyw sztucznych
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
 • Gatunki drewna o dużej zawartości garbników, jak jesion, dąb, whitewood/yellow poplart
 • Do litego drewna i forniru

Właściwości

 • produkt wodny
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Ochrona antykorozyjna C3 długość zg. z normą DIN EN ISO 12944-6
 • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
 • Może być na wiele sposobów pokrywana innymi powłokami: (patrz  "Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie")
 • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   Drewno stosowane we wnętrzach: wilgotność 8 - 12%

  • Przygotowania

   Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

   Dalsze przygotowania opisano w rozdziale "Przykłady zastosowań".

 • Sposób stosowania
  • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
  • Wymieszać przed użyciem
  • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
  • Materiał starannie rozmieszać.

   Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    

   Natrysk airmix: Dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 100 - 140 bar,
   ciśnienie powietrza osłonowego: 1,2 - 2 bar.

   Natrysk airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 100 - 140 bar.

   Pistolet kubełkowy: dysza: 2,5 mm, ciśnienie na rozpylaczu: 2- 3 bar.

    

   Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

   Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
  • Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

   Nie stosować w temp. poniżej +5°C.

   Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

  • Suszenie

   Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 1 godzinie
   Podatność na szlifowanie: po ok. 4 godzinach
   Dalsza obróbka możliwa jest po około 6 godzinach

   Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    

   Aby przyspieszyć proces schnięcia powłokę można ogrzać w komorze suszarniczej do 60°C.

   Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

  • Rozcieńczanie

   W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

 • Narzędzia/czyszczenie
  • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
  • Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego, ławkowiec, wałek piankowy, sprzęt do natrysku airless/airmix, pistolet kubełkowy

    

   Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • Okres przechowywania 24 mies.
  • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

 • Zużycie
  • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
  • 100 ml/m² na jedną warstwę
   Wykonanie powłoki antykorozyjnej i blokującej garbniki wymaga nałożenia 2 warstw.

 • Przykłady zastosowań
  • Przykłady zastosowańNormaCzyszczenieWskazówkaPowłoka gruntującaMiędzywarstwaPowłoka końcowa
   Żelazo i stalProszę przetrzegać instrukcji BFS nr 20

   Metal należy całkowicie mechanicznie oczyścić z rdzy, naskórka walcowniczego, zgorzeliny i pozostałości po spawaniu, aż do uzyskania błyszczącej metalicznej powierzchni!!

   Czystość nmormowa SA 2,5 (piaskowanie) i ST3 (maszynowo) zgodnie z DIN EN ISO 12 944-4. Ponadto ostre krawędzie i zadziory powinny być zaokrąglone.
   Aqua
   AG-26
   Allgrund
   Aqua
   AG-26
   Allgrund
   patrz "Produkty systemowe"

   Elementy
   malowane proszkowo


   Proszę przetrzegać instrukcji BFS nr 20 nr 24
   Aqua MR-91-Multi-Reiniger albo Amoniakalny środek czyszczący z włókniną ściernąW zależności od powłoki proszkowej zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   patrz "Produkty systemowe"
   Twarde PCV
   Proszę przetrzegać instrukcji BFS nr 22
   Aqua MR-91-Multi-Reiniger albo Amoniakalny środek czyszczący z włókniną ściernąW zależności od rodzaju PVC i klasy obciążenia zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   patrz "Produkty systemowe"
   Aluminium (nieanody- zowane)
   Proszę przetrzegać instrukcji BFS nr 6Aqua MR-91-Multi-Reiniger
   albo amoniakalny środek czyszczący z włókniną ścierną
   W zależności od rodzaju aluminium i klasy obciążenia zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund


     ---patrz "Produkty systemowe"

    Stare powłoki   Proszę przetrzegać instrukcji BFS nr 20
   Całkowicie usunąć niestabilne podłoża. Tylko stabilne i nie kredujące podłoża mogą być ponownie malowane
   W zależności od starej powłoki zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---patrz "Produkty systemowe"

   Cynk i stal ocynkowana

   Proszę przetrzegać instrukcji BFS nr 5

   Aqua MR-91-Multi-Reiniger albo amoniakalny środek czyszczący z włókniną ścierną

   W zależności od rodzaju cynku i klasy obciążenia zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   patrz "Produkty systemowe"
   DrewnoProszę przestrzegać instrukcji BFS nr 18Całkowicie usunąć brud, tłuszcz i luźne stare powłoki. Usunąć luźne i popękane sęki, otwarte gniazda żywicy i wyczyścić (np. za pomocą Aqua MR-91 Multi Cleaner).W zależności od podłoża drewnianego i klasy obciążenia zalecamy utworzenie powierzchni testowej w celu sprawdzenia przyczepności / efektu izolacjiAqua IG-15-Imprägniergrund IT * (na zewnątrz, ochrona przed zgnilizną i sinizną)2 x Aqua
   AG-26
   Allgrund
   patrz "Produkty systemowe"

 • Wskazówki ogólne
  • Izolacja żywicy i garbników.

   Dla zapewnienia optymalnego działania izolującego (powierzchnię i sęki) przed garbnikami należy przestrzegać informacji na temat etapów pracy, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia.
   Nakładanie pierwszej warstwy może spowodować aktywację garbników i zabarwić powłokę. W tym przypadku garbniki zostaną utrwalone w powłoce malarskiej! Druga warstwa materiału powoduje następnie zablokowanie garbników.

   Zawarte w drewnie garbniki z reguły nie wpływają już wówczas na powłoki nawierzchniowe.

    

   Dla zapewnienia skutecznej izolacji niezbędne jest nałożenie co najmniej dwóch warstw materiału.

   Jeżeli mimo uwzględnienia tych wskazówek nadal pojawiają się przebarwienia, prosimy o skonsultowanie się z Doradcą Technicznym Remmers.

   Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi o charakterze technicznym.

    

   Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

    

   Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    

   Przyczepność do podłoża i przyleganie produktów systemowych.

   Niskie temperatury, słaba wymiana powietrza i/lub jego wysoka wilgotność prowadzą do wydłużenia procesu schnięcia i mogą opóźnić osiągnięcie ostatecznej wytrzymałości wiązania nawet do 7 dni. Dotyczy to zwłaszcza wersji kolorowych.

   W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

   Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

   Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.