• Aqua RG-27-Renoviergrund

  Nr art. 714603

  Renowator do drewna

  Grunt do rozjaśniania zwietrzałych i zszarzałych powierzchni drewna

  Kolor: świerk | 7146
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowa
  Gęstość (20 °C) 1,07 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku 60 jednostek w temp. 60°
  Lepkość 750 mPa∙s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Renowacja i ujednolicanie zszarzałych i plamistych powierzchni drewna.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Szybko schnie
  • Dobra siła krycia, już po jednokrotnej aplikacji
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Dla zapewnienia optymalnej -przyczepności zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna starannie oczyścić mosiężną szczotką.

    Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

    Na drewnie używanym na zewnątrz, które ma być zabezpieczone przed sinizną i zgnilizną, należy zastosować Aqua IG-15 (zabieg zbędny w przypadku drewna stosowanego we wnętrzach). (* Produkty biobójcze nalezy stosować zachowując ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie).

    Ostre krawędzie należy zaokrąglić.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nanosi się międzywarstwę i powłokę nawierzchniową z lazur średnio- lub grubowarstwowych.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 3 godz.
   • Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Podczas renowacji okien i drzwi zewnętrznych, przed nałożeniem powłok zalecamy wykonanie międzyszlifu za pomocą papieru ściernego (P180) lub delikatnej gąbki szlifierskiej.

   • Suszenie

    Powłoka osiąga pyłosuchość po około: 1 godzinie, kolejne warstwy można nakładać po upływie około 3 godzin.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel z akrylowym włosiem, ławkowiec

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml Total / m²
   • Około 100 ml/m², zależnie od nasiąkliwości drewna.

  • Wskazówki ogólne
   • Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usuwać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do systemu recyklingu. Nie usuwać razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.