• Glättmittel

  Nr art. 772501

  Glättmittel

  Koncentrat do wygładzania uszczelniaczy

  Wariant
  7725 | Glättmittel
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,00 g/ml
  Odczyn pH (20 °C) ok. 10
  Skład mieszanka związków poierzchniowo czynnych, nie zawiera APEO
  Zawartość substancji aktywnej około 15 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do wygładzania świeżych uszczelniaczy silikonowych, poliuretanowych oraz opartych na polimerach hybrydowych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wydajny koncentrat
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Natychmiast po tym masę uszczelniającą należy doprowadzić do pożądanego kształtu za pomocą odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed użyciem, przeprowadzając wstępne testy, należy upewnić się co do tolerancji z sąsiednimi powierzchniami, takimi jak pokryte powłokami drewno lub kamienie naturalne.

    Nie dopuszczać do wyschnięcia pozostałości środka wygładzającego, ponieważ pozostałości mogą prowadzić do utraty połysku na popwierzchni szczeliwa.

    Nadmiar materiału na sąsiadujących powierzchniach (np. na szkle) należy jak najszybciej usunąć, aby uniknąć zaciwków i plam.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel, szpachelka do okien

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • według potrzeb

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.