• Montageschaum 1K

  Nr art. 158612

  Montageschaum 1K

  Jednokomponentowa, pęczniejąca pod wpływem wilgoci pianka poliuretanowa do izolowania termicznego, klejenia i wypełniania

  Wariant
  1586 | Montageschaum 1K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień B2 wg DIN 4102
  Kolor Champagne
  Przewodność cieplna λ 0,03 – 0,04 W/(m∙k)
  Odporność termiczna -30 °C do +80 °C
  Wtórny przyrost piany 40 - 100 %

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na rozciąganie 14 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do ogólnych prac montażowych i uszczelnieniowych w zabudowie wnętrz (klasa materiału budowlanego B2 nach DIN 4102)
  • Montaż ram okiennych i drzwiowych
  • Wypełnianie in uszczelnianie pustych miejsc i spoin
  • Do klejenia materiałów izolacyjnych, muru, drewna, blachy i różnych tworzyw sztucznych

  Właściwości

  • Specjalnie do stosowania bez użycia pistoletu
  • Wysoki uzysk pianki
  • Doskonale izoluje termicznie i akustycznie
  • Nie gnije
  • Odporna na gnicie
  • Odporna na wodę, olej, benzynę, ługi i różne rodzaje rozpuszczalników
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być wolne od brudu, pyłu, luźnych części, oleju i osadów z tłuszczu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy dobrze zwilżyć

    Przed każdym użyciem mocno wstrząsnąć.

    Nałożyć adapter kątowy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. -5 °C maks. 35 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatura stosowania: +5°C do +35°C

   • Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować do drzwi przeciwpożarowych.

   • Suszenie

    pianka przestaje się kleić po 10 minutach (w temp. +20°C),
    do cięcia nadaje się po 20 minutach (w temp. +20°C),
    obciążanie możliwe jest po 4 godzinach (w temp. +20°C)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Zesztywniała pianka jest nierozpuszczalna.

    Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć za pomocą środka do usuwania pianki.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od zastosowania
    Uzysk: z 500 ml około 45 l z puszki (przy swobodnym spienianiu)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie ogrzewać pojemnika powyżej +50 °C.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe