Produkty uzupełniające

Liczba znalezionych produktów 332
 

Widok:

Nr art. 013030

Domieszka opóźniająca wiązanie betonu

Nr art. 025001

Hydrofobizujący środek do uszczelniania betonu i żelbetu

Nr art. 023601

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Nr art. 035003

Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana żywicą epoksydową

Nr art. 031220

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca

Nr art. 033025

Mineralna zaprawa spoinowa do nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej

Nr art. 022001

Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

Nr art. 025102

Wysokowydajna domieszka upłynniająca do betonu, żelbetu i betonu sprężonego

Nr art. 025301

Domieszka do zapraw tworząca pory i hydrofobizująca

Nr art. 012001

Domieszka uszlachetniająca do zapraw, środek wytwarzający pory powietrzne i ograniczający skurcz

Nr art. 015201

Bezchlorkowy dodatek przyspieszający wiązanie zapraw

Nr art. 054335

Mieszanka podstawowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.

Nr art. 056010

Wypełniająca, "prawdziwa" farba oparta na żywicy silikonowej

Nr art. 051125

Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich

Nr art. 054825

Mineralna zaprawa wypełniająca i iniekcyjna o dobrej płynności

Nr art. 040825

Mineralny tynk drobnoziarnisty

Nr art. 042825

Mineralny tynk uszczelniający

Nr art. 040220

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg WTA