Industrial hall for car components©

rcc industries

Zaawansowane posadzki przemysłowe

Wszystkie posadzki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkalnych lub jako drogi, są liczone jako posadzki przemysłowe. Oprócz zapewnienia nośności, posadzka przemysłowa powinna być odporna na jak najwięcej rodzajów czynników destrukcyjnych, działających w dłuższej perspektywie czasowej i wymagać jedynie minimalnej konserwacji i konserwacji.

©

Posadzka o wielostronnym przeznaczeniu użytkowym

Przemysłowe posadzki podłogowe to wspólne określenie dla podłóg o szerokim zakresie zastosowań, np:

 • posadzki w halach fabrycznych, salach operacyjnych i laboratoriach
 • posadzki dla ciągów transportowych
 • posadzki magazynowe
Wszystkie podłogi, które nie są używane do celów mieszkalnych lub jako drogi, są klasyfikowane jako posadzki przemysłowe. Oprócz zapewnienia nośności, posadzka przemysłowa powinna być przez długi czas odporna na jak najwięcej rodzajów istniejących obciążeń i wymagać jedynie minimalnej pielęgnacji i konserwacji.

Posadzka przemysłowa ma zazwyczaj strukturę wielowarstwową. Istnieją normy lub wytyczne dla poszczególnych warstw, ale nie ma kompleksowych norm dla posadzek przemysłowych z ich różnymi strukturami konstrukcyjnymi.

Podłogi przemysłowe są obciążane przez płaszczyznowo lub punktowo działające obciążenia powodowane przez ładunki magazynowe, regały, kontenery oraz koła wózków widłowych i innych pojazdów. Rodzaj naprężeń, który jest szczególnie widoczny na posadzkach przemysłowych, to mechaniczne obciążenia powierzchni. W zależności od dominujących rodzajów oddziaływania rozróżnia się:

 • Zużycie powodowane toczeniem (pojazdy o stosunkowo twardych oponach)
 • Zużycie ścierne (np. piesi, pojazdy z miękką oponą, przesuwanie towarów)
 • Zużycie udarowe (np. odkładanie towarów, przejeżdżanie krawędzi spoin i nierównych posadzek pojazdami o twardych oponach)
Stres występujący w praktyce jest zazwyczaj kombinacją tych trzech typów.

Odporność posadzek przemysłowych na obciążenia chemiczne staje się coraz ważniejsza ze względu na zaostrzone przepisy dotyczące ochrony gleby i wody. Zgodnie z ustawą o zasobach wodnych (WHG), § 62 / 63, instalacje do magazynowania, napełniania i przelewania substancji niebezpiecznych dla wody (LAU), jak również instalacje do używania substancji niebezpiecznych dla wody muszą być nabywane i instalowane, ustawiane, konserwowane i eksploatowane w taki sposób, aby nie istniało ryzyko zanieczyszczenia wody lub wystąpienia innych szkód.

©

Obszary stosowania

©

Wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie

Wymagania stawiane systemom powłok posadzkowych w przemyśle motoryzacyjnym, w budowie maszyn i u ich dostawców są wielorakie, ale wytrzymałość mechaniczna w tych obszarach jest często czynnikiem najważniejszym.

Stosowane tu ciężkie maszyny i instalacje wywierają na podłoże znaczące obciążenia punktowe i powierzchniowe. Do tego dochodzą mobilne komponenty produkcyjne, których ciężar ma nieregularny wpływ na posadzkę.

Poddane obciążeniom nieodpowiednie powłoki posadzkowe mogą zostać poważnie uszkodzone i stracić swoją funkcjonalność. Remmers oferuje wysokiej jakości systemy powłok posadzkowych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowy maszyn, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o spełnieniu indywidualnych wymagań użytkowników. Dobra rozlewność zapewnia równą powierzchnię. Ponadto są one szczególnie antypoślizgowe i odporne na ścieranie, zapewniając tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i jednocześnie długą żywotność.

©

Przewodzenie elektrycznoiści statycznej

W przemyśle elektronicznym ważną rolę odgrywają odpowiednie powłoki podłogowe zgodne z ESD (ESD = Electrostatic Discharge). Ładunki elektrostatyczne są wszechobecnym problemem w przemyśle elektronicznym i mogą manifestować się na różne sposoby. Z reguły to ludzie zbierają ładunki elektryczne od podłoża. Jeśli tak naładowana osoba dotknie na przykład metalowego przedmiotu, nadwyżka ładunków ujemnych nagle do niego przeskoczy.

Ten krótki skok prądu jest wystarczający, aby trwale uszkodzić podzespoły i elementy elektroniczne. Wysokiej jakości, kompatybilne z ESD powłoki posadzkowe firmy Remmers zapobiegają ładowaniu elektrostatycznemu ludzi i maszyn. Ta specjalna właściwość gwarantuje bezpieczne i ekonomiczne warunki pracy.

©

Bezpieczne dla zdrowia i hignienicznie bez zarzutu

Jednym z najbardziej wymagających z posadzkarskiego punktu widzenia sektorów przemysłu jest przetwórstwo spożywcze. Oprócz naprężeń mechanicznych powodowanych przez ciężkie maszyny oraz obciążeń chemicznych pochodzących z agresywnych mediów, istnieją również bardzo surowe przepisy dotyczące higieny.

Tzw. towary wrażliwe są tu codziennie produkowane, przechowywane i pakowane. W związku z tym powłoki posadzkowe muszą być nakładane bez porów, bezszwowo i bezspoinowo. Prostota czyszczenia jest nieodzowna.

Systemy powłok posadzkowych Remmers, przeznaczone dla przemysłu spożywczego są fizjologicznie nieszkodliwe, antypoślizgowe, odporne na temperaturę, bezspoinowe i łatwe do czyszczenia. Ponadto są one niskoemisyjne zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Oceny Zdrowia Wyrobów Budowlanych (AgBB). W połączeniu z doskonałą odpornością na szeroką gamę agresywnych składników żywności, powłoki Remmers idealnie spełniają wszystkie wymagania stawiane wykładzinom posadzkowym w przemyśle spożywczym.

Wodoszczelność i odporność na chemikalia

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym do produkcji stosuje się wiele agresywnych substancji chemicznych.

Czy to oleje mineralne, smary, czy też korozyjne kwasy i zasady - powłoki posadzkowe w halach produkcyjnych i laboratoriach są narażone na stałe obciążenia. Remmers oferuje specjalnie opracowane rozwiązania systemowe, które są nie tylko wyjątkowo odporne na działanie chemikaliów, ale również wodoszczelne, odporne na rysy, przejezdne i ekstremalnie odporne na obciążenia mechaniczne. Nawet w mokrych warunkach można wybrać system antypoślizgowy, tak aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Przy składowaniu substancji niebezpiecznych o bardzo niskiej temperaturze zapłonu niezwykle ważne jest stosowanie wysokiej jakości i przewodzących systemów powłok podłogowych.

Badanie podłoża, analiza stanu, definiowanie obciążeń

Analiza techniczna

Przy wyborze odpowiedniego systemu powłok posadzkowych należy uwzględnić szereg czynników. Pierwszym krokiem jest analiza podpowierzchni. Na przykład czysta podłoga betonowa wymaga innych właściwości powłoki niż jastrych asfaltowy. Drugim krokiem jest zbadanie stanu posadzki, np. poprzez pomiar przyczepności lub zawartości wilgoci. W trzecim etapie należy dokładnie określić naprężenia, na jakie narażona jest posadzka po nałożeniu powłoki.

©

Metody badań podłoża

Najważniejszym elementem posadzki przemysłowej jest podłoże i jego struktura. Podłoża różnią się wieloma właściwościami, takimi jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wilgotność i struktura powierzchni. Staranna analiza i badania są zatem podstawowym warunkiem wyboru i zastosowania optymalnego systemu powłoki podłogowej.

 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Przyczepność
 • Badanie pod kątem uszkodzeń
 • Pomiar wilgotności
 • Badanie na występowanie rys

Systemy powłokowe – perfekcyjne rozwiązanie na każdą posadzkę

Po dokładnej analizie właściwości istniejącego podłoża można wybrać i nałożyć odpowiedni system powłok. Rodzaje powłok obejmują zarówno proste uszczelnienia, jak i powłoki zasypywane oraz systemy przewodzące. W przypadku specjalnych detali, takich jak połączenia cokołowe, stawia się wobec systemów specjalne wymagania.

©

Powłoki zamykające działają ochronnie na posadzki lekko i średnio obciążane i stanowią ekonomiczną opcję o grubości warstwy do 0,5 mm.

Właściwości:

 • Chronią niezawodnie (np. przed słabymi kwasami)
 • Odzwierciedlają struktury podłoża
 • Efektywne kosztowo
Zastosowanie:

 • Posadzki od lekko do średnio obciążanych
 • Strefy produkcyjne i magazynowe

©

Powłoki wylewane mogą kompensować niewielkie nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany i dopływa, tworząc gładką powierzchnię. Powłoka jest nakładana warstwą o ghrubości 3,0 mm. W zależności od systemu, mogą być - zgodnie z zaleceniami w Instrukcji Technicznej - wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości:

 • samorozlewność
 • pigmentacja
 • średnia wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
 • zdolność
 • kompensacji mniejszych chropowatości

Zastosowanie:

 • obszary, w których nie są stosowane środki zwiększające poślizg,
 • miejsca, w których wymagane jest bezpieczeństwo antypoślizgowe,
 • obszary występowania obciążeń dynamicznych.

©

Podłoże składa się z wylewanej warstwy spodniej, którą obficie zasypuje się np. piaskiem kwarcowym lub twardym ziarnem. Po utwardzeniu, niezwiązany nadmiar posypki jest usuwany i nakładana jest powłoka zamykająca szczyty ziaren. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 9,0 mm. W zależności od systemu mogą być - zgodnie z zaleceniami Instrukcji Technicznej - wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna lub termiczna, w zależności od systemu,
 • antypoślizgowa, bezpieczna powierzchnia'
 • indywidualnie regulowane właściwości użytkowe.

Zastosowanie:

 • Strefy stale mokre
 • Przetwórstwo metali
 • Przemysł spożywczy

©

Powłoka zaprawowa ma najniższą zawartość spoiw i precyzyjnie dostrojoną krzywą przesiewową wypełniacza. Mieszanina zaprawy nadaje się do nakładania raklą i musi być wygładzona za pomocą pacy stalowej. Grubość warstwy wynosi co najmniej 4,0 mm. W zależności od systemu, w myśl Instrukcji Technicznej mogą być wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości:

 • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Kompensuje większe nierówności
 • Antypoślizgowa
 • Może być również wbudowywana na pochyłościach
Zastosowanie:
 • Obszary, w których wymagana jest odporność na poślizg
 • Obszary, w których nie jest wymagany współczynnik wypierania