©

rcc parking

Ochrona i naprawa betonowych elementów budowlanych

Chlorki mogą prowadzić do znacznych szkód korozyjnych w żelbetonie. Dlatego też beton musi być specjalnie chroniony. Dotyczy to w szczególności konstrukcji przeznaczonych do ruchu, które mają wpływ zarówno na ruch dynamiczny, jak i statyczny.

Chlorki mogą prowadzić do znacznych szkód korozyjnych w żelbetonie. Dlatego też beton musi być specjalnie chroniony. Dotyczy to w szczególności konstrukcji przeznaczonych do ruchu, które mają wpływ zarówno na ruch dynamiczny, jak i statyczny.

©

Beton wymaga ochrony, a niekiedy naprawy

Nic nie trwa wiecznie

Produkcja elementów odpornych na ściskanie z wodoodpornych zapraw i kamieni, które utwardzają się razem w szalunku, już w I w. p.n.e. doświadczyła przełomu i stała się punktem odniesienia dla późnoromańskiej architektury imperialnej. Z cementu romańskiego, dziś nazywanego - za Witruwiuszem - również "Opus Caementitium", wzniesiono podówczas fantastyczne i monumentalne budynki, które można podziwiać nawet po prawie 2000 lat.

Ta technika budowy betonu została zapomniana w średniowieczu i została odkryta dopiero około 1700 roku. Od tego czasu beton stał się materiałem budowlanym naszych czasów. Jednak pomimo jego wysokiej jakości i trwałości, mogą wystąpić uszkodzenia, które wymagają naprawy i dodatkowej ochrony.


Przyczyny uszkodzeń betonu należy podzielić na wpływy środowiska i wady produkcyjne. Wpływy środowiskowe to spaliny, kwaśne opady atmosferyczne, mróz i sole odladzające. Właściwości chemiczne ulegają zmianie w taki sposób, że zbrojenie stalowe w betonie zaczyna rdzewieć. Pęknięcia skurczowe, pęcherze, kieszenie żwirowe i niewystarczające pokrycie betonowe to typowe wady produkcyjne, które również sprzyjają korozji zbrojenia. Ze względu na różnorodność przyczyn uszkodzeń i rodzajów uszkodzeń konstrukcji żelbetowych, od lat istnieją różnorodne procedury naprawcze. Można je znaleźć na przykład w dyrektywie "Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych (Dyrektywa o konserwacji)" wydanej przez Niemiecki Komitet ds. betonu zbrojonego (DAfStb) oraz w normie PN EN 1504 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych".

©

Uszkodzenia budowli betonowych

Uszkodzenia konstrukcji żelbetowych można podzielić na uszkodzenia samego betonu - korozję betonu - oraz uszkodzenia wynikające ze zbrojenia - korozję stali.

Korozja betonu:

Z reguły wpływy zewnętrzne mogą prowadzić do zniszczenia betonu. Przykłady to:

• mróz z i bez środka odladzającego

• agresja chemiczna

• zużycie

Różne rodzaje korozji betonu są klasyfikowane zgodnie z warunkami środowiskowymi (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2), na które narażony jest element betonowy.

Korozja stali:

W młodym betonie stal jest chroniona przed korozją przez wysoką alkaliczność wody porowej (pH ≥ 12,5). W zakresie takich wartości pH na powierzchni stali tworzy się mikroskopijna cienka warstwa tlenku, która praktycznie zapobiega rozpuszczaniu żelaza. Jeśli z powodu karbonatyzacji wartość pH betonu spadnie poniżej 10 lub zawartość chlorków przekroczy krytyczną wartość graniczną, to "naturalna" ochrona antykorozyjna zostanie utracona. Jeśli w tym samym czasie obecne są wilgoć i tlen, dochodzi do korozji stali. Ponieważ produkty korozji zajmują większą objętość niż materiały wyjściowe, dochodzi często do odprysków betonowej otuliny.

©

Systemy naprawcze

Każdy przypadek uszkodzenia wymaga indywidualnych rozwiązań naprawczych. Współpraca z Remmers Fachplanung gwarantuje fachową naprawę przy użyciu profesjonalnych systemów.

Remmers wyznacza w naprawach betonu zupełnie nowe standardy. Dzięki naszemu programowi Betofix naprawę betonu (od ochrony antykorozyjnej po powłokę) można przeprowadzić w zaledwie jeden dzień. To nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Ponadto Betofix przekonuje specjalnymi właściwościami i wytrzymałością. Bardzo ważną cechą zapraw naprawczych dla ekstremalnie obciążonych budowli inżynierii wodnej jest współczynnik migracji chlorków. Chlorki bardzo szybko prowadzą do znacznych uszkodzeń korozyjnych zbrojonego betonu, dlatego też należy poszukiwać jak największej odporności betonu na penetrację. Odpowiednie testy zostały pierwotnie opracowane dla elementów betonowych narażonych na działanie słonej wody. Ich wyniki mogą być przenoszone na wszystkie elementy betonowe, które są silnie zanieczyszczone wodą zawierającą sole drogowe.

Dotyczy to w szczególności budowli komunikacyjnych, na które mają wpływ ma zarówno ruch dynamiczny, jak i statyczny. Typowymi przykładami są tu wielopoziomowe parkingi na- i podziemne, a w szczególności ich słupy i podpory, które są często narażone na działanie wprowadzanej przez pojazdy soli drogowej. Zastosowanie Betofix R4 ponad czterokrotnie wydłuża żywotność tych elementów i ich ochronę przed uszkodzeniami, niż w przypadku porównywalnych produktów konkurencyjnych. Remmers Betofix R4 już po 28 dniach daje wynik ponad dwukrotnie lepszy od konkurenta najbliższego w tej klasyfikacji, przy czym w miarę upływu czasu wynik wzrasta jeszcze bardziej.

Duża liczba uszkodzeń konstrukcji betonowych jest spowodowana pęknięciami i wgłębieniami, które umożliwiają przenikanie zanieczyszczeń w głąb konstrukcji. Te szkodliwe czynniki pogarszają funkcjonalność betonu, a tym samym znacznie zmniejszają nośność konstrukcji. Najczęstszymi przyczynami powstawania pęknięć są skurcz, zmiany warunków statycznych spowodowane osiadaniem, naprężenia resztkowe składników, wahania klimatyczne (zwłaszcza mróz) oraz korozja zbrojenia. Pełne wykorzystanie i funkcjonalność betonu można przywrócić poprzez iniekcję otworową lub zamykanie ubytków odpowiednimi wypełniaczami szczelinowymi. Aby móc zdefiniować cele naprawy pęknięć, potrzeba szczegółowej wiedzy na temat wilgotności na brzegach rys, zmiany szerokości rys i ich przebiegu.

Zapobieganie wnikaniu wilgoci do materiału budowlanego jest znaną od wieków metodą ochrony budynków. W swoim dziele "De Architectura Libri Decem" Witruwiusz opisał już wykorzystanie naturalnych olejów do produkcji zapraw wodoodpornych, a tym samym bardziej odpornych. Dziś funkcje te są spełniane przez nowoczesne substancje ochronne, których skuteczność i trwałość są zapewnione przez wysokiej jakości substancje czynne i spoiwa.

Powłoki i impregnaty służą jako warstwy ochronne o różnych funkcjach. Oprócz ochrony przed wnikaniem do wnętrza betonu szkodliwych substancji i związanej z tym regulacji bilansu wilgotności i wzrostu oporu elektrycznego, można również zwiększyć odporność fizyczną. Ponadto istnieje możliwość sztywnego lub elastycznego mostkowania rys, jak również duża różnorodność konstrukcji z przetestowanymi systemami ochrony powierzchni od OS 1 do OS 11.