• Power Protect P 25 / P 40 [eco]
  ECO
  Produkt

  Nr art. 026301

  Power Protect P 25 / P 40 [eco]

  Płyta termoizolacyjna do ekologicznie bezpiecznej renowacji antypleśniowej

  Wymiary (długość x szerokość)
  Wariant
  0263 | Power Protect P 25 / P 40
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 41,82 kg/(m²h0,5)
  Reakcja na ogień B-s1, d0
  Porowatość ≤ 94 % obj.
  Gęstość nasypowa około 152 kg/m²
  w80 0,0047 m³/m³
  Dyfuzja pary wodnej około 6
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 6,1
  wsat 0,9427 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,05 W/(m∙k)
  Gęstość objętościowa rzeczywista Approx. 152 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Renowacja i profilaktyka antypleśniowa w istniejących budynkach
  • Zapewnienie „minimum higienicznego” z punktu widzenia ochrony cieplnej istniejącej substancji budowlanej
  • Poprawa klimatu w pomieszczeniach dzięki podwyższeniu temperatury powierzchni ścian

  Właściwości

  • Nieszkodliwość dla środowiska i zdrowia człowieka, produkt nagrodzony znakiem Błękitnego Anioła
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Izolacyjność termiczna: λ = 0,05 W/(m•K)
  • Hamowanie rozwoju pleśni
  • Euroklasa B-s1, d0
  • Niewielka grubość konstrukcji systemu
  • Łatwe stosowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

    Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

   • Przygotowania

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej.

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

    Jeśli to konieczne, wyrównać nierówności podłoża < 8 mm za pomocą peroduktu Remmers PP Fix.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.

    Przyciąć za pomocą noża introligatorskiego lub wyrzynarki

    Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.

    Płyty nakładać poczynając od dołu.

    Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

    Zwracać uwagę na strony płyt (po aplikacji napis "front side" musi być widoczny).

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania nieograniczony, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem.

  • Zużycie
   • 1,4 płyty / m²
   • Około 1,4 płyty /m²

  • Wskazówki ogólne
   • Charakterystyczny zapach własny po wbudowaniu, w fazie schnięcia tynku wierzchniego.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi