• Power Protect R 15 [eco]
  ECO
  Produkt

  Nr art. 026501

  Power Protect R 15 [eco]

  Płyta ościeżowa w systemie Power Protect [eco]

  Wymiary (długość x szerokość)
  580 mm x 380 mm (± 2 mm), grubość 15 mm (± 1 mm)
  Wariant
  0265 | Power Protect R 15
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Dyfuzja pary wodnej około 5
  Przewodność cieplna λ 0,06 W/(m∙k)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Do stosowania w miejscach nie pozwalających na stosowanie grubszych warstw (jak np. ościeża)
  • Na posadzki i do miejsc, w których występują łączenia

  Właściwości

  • Hamowanie rozwoju pleśni przy jednoczesnym braku obciążeń dla środowiska
  • Produkt nieszkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Izolacyjność termiczna: λ = 0,06 W/(m•K)
  • Niewielka grubość konstrukcji systemu
  • Łatwe stosowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

    Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

   • Przygotowania

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

   • Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.

    Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej.

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.

    Przyciąć za pomocą noża introligatorskiego lub wyrzynarki

    Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.

    Płyty nakładać poczynając od dołu.

    Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

    Zwracać uwagę na strony płyt (po aplikacji napis "front side" musi być widoczny).

    Następnie wygładzić i wykonać drobnoziarnistą, zamkniętą, zdatną do malowania powierzchnię z PP Fill.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania nieograniczony, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem.

  • Zużycie
   • 4,5 płyty/m²
   • Około 4,5 płyty/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Charakterystyczny zapach własny po wbudowaniu, w fazie schnięcia tynku wierzchniego.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej