• Power Protect W 30 [eco]
  ECO
  Produkt

  Nr art. 026401

  Power Protect W 30 [eco]

  Płyta termoizolacyjna w kształcie klina - element systemu Power Protect [eco]

  Wymiary (długość x szerokość)
  580 mm x 380 mm (± 2 mm), grubość 30/8 (± 1 mm)
  Wariant
  0264 | Power Protect W 30
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 41,82 kg/(m²h0,5)
  Reakcja na ogień B-s1, d0
  Porowatość ≤ 94 % obj.
  w80 0,0047 m³/m³
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 6,1
  wsat 0,9427 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,05 W/(m∙k)
  Gęstość objętościowa rzeczywista OK. 152 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Kompensacja efektu mostków termicznych na łączeniu sufitów ze ścianami i między ścianami
  • Optyczne wyrównywanie krawędzi styku

  Właściwości

  • Hamowanie rozwoju pleśni przy jednoczesnym braku obciążeń dla środowiska
  • Nieszkodliwość dla środowiska i zdrowia człowieka, produkt nagrodzony znakiem Błękitnego Anioła
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Łatwe stosowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

    Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

   • Przygotowania

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.

    Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej.

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.

    Przyciąć za pomocą noża introligatorskiego lub wyrzynarki

    Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.

    Płyty nakładać poczynając od dołu.

    Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

    Zwracać uwagę na strony płyt (po aplikacji napis "front side" musi być widoczny).

    Następnie wygładzić i wykonać drobnoziarnistą, zamkniętą, zdatną do malowania powierzchnię z PP Fill.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania nieograniczony, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem.

  • Zużycie
   • Według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Charakterystyczny zapach własny po wbudowaniu, w fazie schnięcia tynku wierzchniego.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi