Nr art. 023601

  Tex 6,5/100

  Siatka zbrojąca z włókna szklanego

  Wariant
  0236 | Tex 6,5/100
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Średnica oczek 6,5 x 6,5 mm
  Ciężar powierzchniowy 105 g/m²
  Wytrzymałość na zerwanie - łańcuch 1400 N
  Wytrzymałość na zerwanie - strzał 1400 N

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do przejmowania ruchów podłoża
  • System termioizolacji wewnętrznej iQ-Therm
  • Systemy tynków renowacyjnych

  Właściwości

  • Trwała elastyczność
  • Materiał odporny na gnicie
  • Materiał odporny na alkalia
  • Odporność na osuwanie się
  • Odporność na rozciąganie
  • Nie zawiera plastyfikatorów
  • Sposób stosowania
   • Tkaninę należy całą powierzchnią wcisnąć w masę powłoki.

    Zakładka w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powinna mieć szerokość 10 cm.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w pozycji stojącej.

    LG_A_45

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1,1 m² / m²
   • 1,1 m²/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.